NIEDZIELA legnicka

legnica

Zmarł legniczanin ks. prał. Czesław Mazur
W środę, 14 marca 2018 r., w godzinach wieczornych, dotarła do nas informacja o śmierci pochodzącego z Legnicy, śp. ks. prał. Czesława Mazura, proboszcza wrocławskiej parafii pw. Św. Ducha.
 
Tego wieczoru, około godz. 18.00, na wezwanie księży wikariuszy parafii, przybyły służby ratownicze, gdyż nie można było się skontaktować z księdzem Proboszczem w jego mieszkaniu. Po przystawieniu drabiny i wejściu przez okno, okazało się że znaleziono ciało martwego już księdza Czesława Mazura. 
 
Ks. Czesław Jan Mazur urodził się 20 listopada 1956 r. w Legnicy, jako syn Stanisława i Janiny zd. Słaboń. Ochrzczony został przez Ks. Tadeusza Kisińskiego w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Legnicy (obecna katedra) 25 grudnia 1956 r.
Uczęszczał do szkoły podstawowej Nr 10 w Legnicy a później do tutejszego II Liceum Ogólnokształcącego (do klasy o profilu matematyczno-fizycznym) gdzie w 1975 r. zdał egzamin maturalny.
 
Do pierwszej Komunii św. przystąpił w 1963 r. w kościele Św. Piotra i Pawła w Legnicy – od tej pory był także ministrantem w tymże kościele. W późniejszym okresie, jego rodzice przeprowadzili się i zamieszkali na terenie parafii Św. Trójcy w Legnicy.
 
W roku 1975 wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, oraz rozpoczął studia w Papieskim Wydziale Teologicznym. Podczas studiów odbywał praktyki duszpasterskie (w ramach studiów) w parafiach: Katedra wrocławska pw. Św. Jana Chrzciciela (proboszczem był Ks. Kanonik Stefan Helowicz), Parafia pw. Św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze (proboszczem był Ks. Edmund Balasiński) oraz w w Lubawce (proboszczem był Ks. Ludwik Kośmidek).
 
Studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu ukończył w roku 1981 z tytułem magistra teologii (pod kierunkiem Ks. Prof. Józefa Majki). Temat jego pracy magisterskiej to: Katecheza a uczestnictwo we Mszy św. W tym samym roku, 23 maja, otrzymał, z rąk Arcybiskupa Henryka Gulbinowicza Metropolity Wrocławskiego, święcenia prezbiteratu.
 
Po święceniach, został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Narodzenia NMP i św. Wolfganga w Borowie (Proboszcz: Ks. Dziekan Mieczysław Krzemiński).
 
Po trzech latach pracy duszpasterskiej w tej parafii, został skierowany na studia specjalistyczne (Historia Sztuki) na KUL w Lublinie. Studia KUL na Wydziale Nauk Humanistycznych w Katedrze Historii Sztuki, ukończył w roku 1987 z tytułem magistra historii sztuki. Praca magisterska napisana pod kierunkiem Ks. Prof. Władysława Smolenia nosiła tytuł: Działalność konserwatorska Marcina Bukowskiego na terenach Dolnego Śląska.
 
W roku 1987 został mianowany Referentem ds. Sztuki Kościelnej i Diecezjalnym Konserwatorem Zabytków w Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, oraz wizytatorem ds. Sztuki Kościelnej Archidiecezji Wrocławskiej, a także sekretarzem Archidiecezjalnej Komisji ds. Sztuki Kościelnej. Po utworzeniu nowej Diecezji Legnickiej, także w naszej diecezji sprawował (do końca października 2004 r.) ww. funkcje – pracując w dwóch diecezjach.
Przez cały okres pracy w Kurii wrocławskiej brał udział w pracach licznych komisji diecezjalnych.
W latach 1991 – 1997 był wykładowcą sztuki sakralnej w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Od 1997 r. do 22 września 2002 r. był kapelanem Portu Lotniczego we Wrocławiu.
W roku 1998 mianowany został Diecezjalnym Koordynatorem ds. Komputeryzacji Kurii i archidiecezji.
W roku 1995 odznaczony tytułem Kanonika z prawem noszenia Rokiety i Mantoletu, a w dniu 6 lutego 1999 r., dekretem kard. Henryka Gulbinowicza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, został Kanonikiem Gremialnym Kapituły Świętokrzyskiej we Wrocławiu.
 
W dniu 1 stycznia 2002 r. został proboszczem parafii pw. Ducha Świętego we Wrocławiu.
 
15 czerwca 2002 r., podczas uroczystej Inwestytury Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, pod przewodnictwem Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski, Wielkiego Przeora Zakonu, w katedrze na Wawelu, został Kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie (Ordo Equestris S. Sepulchri Hierosolymitani).
 
13 września 2003 r. został nominowany na Dziekana Kapituły Świętokrzyskiej we Wrocławiu. Instalacja Dziekana Kapituły Świętokrzyskiej odbyła się w dniu 18 września 2004 r. w kościele pw. Św. Krzyża we Wrocławiu.
 
W tymże okresie, od roku 1987 – po skończeniu studiów historii sztuki, zajmował się także projektowaniem różnych rzeczy związanych z sztuką sakralną oraz upiększaniem wnętrz kościelnych (aranżacją wystroju wnętrz kościołów zabytkowych oraz nowych świątyń). Wiele z tych prac, które podejmował w okresie współpracy z naszą diecezją pozostaje tu do dziś. Należą do nich:  
 
- projekty aranżacji soborowego prezbiterium (m. in. rzuty poziome, ołtarze soborowe, balaski, ambonki, sedilia) w następujących kościoła i kaplicach: Koskowice, Kunice Wielkie, Legnica - MB Królowej Polski, Legnica - kaplica w Rezydencji Biskupa Ordynariusza, Legnica - kaplica w Seminarium Duchownym, Legnica - kaplica w budynku Caritas, Legnickie Pole - kaplica Domu Opieki Społecznej, Miedzianka w parafii Janowice Wielkie, Olszany, Olszyna Lubańska - św. Józefa Obl. NMP, Polkowice - MB Królowej Polski, Polkowice - św. Michała Archanioła, Ścinawa, Zaręba, Zimna Woda, Zebrzydowa
 
- aranżacje ścian prezbiterium w: Kunicach Wielkich, Legnica - MB Królowej Polski, Legnica - kaplica w Rezydencji Biskupa Ordynariusza, Legnica - kaplica w Seminarium Duchownym, Obora w parafii Szklary Górne, Zaręba, Zebrzydowa
 
- projekty ławek, klęczników, konfesjonałów, chrzcielnic i ram obrazowych: Legnica - Katedra pw. św. Piotra i Pawła, Legnica - MB Królowej Polski, Legnica - Rezydencja Biskupa Ordynariusza, Polkowice - św. Michała Archanioła, Wojcieszów
 
- projekty wyposażenia zakrystii (meble): Legnica - Katedra pw. św. Piotra i Pawła, Legnica - Rezydencja Biskupa Ordynariusza
 
- projekty krat ozdobnych i drzwi wejściowych: Legnica - Katedra pw. św. Piotra i Pawła, Legnica - budynek Kurii (kraty w oknach i w holu), Legnica - Rezydencja Biskupa Ordynariusza, Legnica - Seminarium Duchowne
 
- projekty kolorystyki wnętrz i elewacji zewnętrznych kościołów: Gościszów, Koskowice, Legnica - Katedra pw. św. Piotra i Pawła, Legnica - kaplica - Seminarium Duchowne, Miedzianka w parafii Janowice Wielkie, Nowogrodziec - św. Piotra i Pawła, Obora w parafii Szklary Górne, Piechowice, Polkowice - MB Królowej Polski, Polkowice św. Michała Archanioła, Pożarzysko w parafii Buków, Sobieszów – NSPJ, Szklary Górne, Ścinawa - Podwyższenia Krzyża św., Tymowa - Matki Bożej Bolesnej, Zaręba, Zgorzelec - św. Bonifacego, Zgorzelec - św. Józefa Robotnika

- Projekty i współprojekty (w tym konsultacje ikonograficzne) witraży oraz nadzór nad konserwacją witraży: Legnica - kaplica - Seminarium Duchowne, Legnica - kaplica w rezydencji Biskupa Ordynariusza, Osiecznica, Polkowice - MB Królowej Polski, Polkowice - św. Michała Archanioła, Zgorzelec - św. Józefa Robotnika
 
- Projekty oświetlenie wnętrza kościoła lub prezbiterium: Legnica kaplica - Seminarium Duchowne, Zgorzelec - św. Józefa Robotnika
 
- Projekty żyrandoli: Koskowice, Zgorzelec - św. Józefa Robotnika
 
- Nadzór nad pracami konserwatorskimi i wykonaniem nowych dzieł sztuki sakralnej: Krzeszów - Wniebowzięcia NMP - nadzór nad badaniami i konserwacją obrazu MB Krzeszowskiej; Legnica – Katedra pw. św. Piotra i Pawła - nadzór na konserwacją nastawy ołtarza głównego, prospektu organowego i ambony oraz nadzór nad wszystkimi pracami estetyzującymi; Legnica - MB Królowej - nadzór nad realizacją projektu architektonicznego oraz wystroju wnętrza; Legnica – Kuria - nadzór konserwatorski nad konserwacją licznych obiektów z diecezji legnickiej; Legnica - Rezydencja Biskupa Ordynariusza - nadzór nad konserwacją obiektów zabytkowych w rezydencji oraz nadzór nad remontem i adaptacją rezydencji; Legnica - Seminarium Duchowne - nadzór nad konserwacją nastawy ołtarza z Zatonia, rzeźb i obrazów; Nowogrodziec - św. Piotra i Pawła - nadzór konserwatorski nad konserwacją wystroju wnętrza: Zaręba - nadzór konserwatorski nad konserwacją barokowej ramy; Złotoryja - Narodzenia NMP - nadzór nad estetyzacją kolorystyczną nastawy ołtarza głównego
 
- Inne projekty: Krzeszów - Projekt Medalu Bractwa św. Józefa, Projekt stroju Bractwa św. Józefa, Projekt feretronu dla obrazu MB Krzeszowskiej, Projekt korony dla obrazu MB Krzeszowskiej; Legnica - Katedra pw. św. Piotra i Pawła - Projekt ram obrazowych MB i św. Józefa, Projekt dystynktorium Kapituły Legnickiej, projekt tablicy pamiątkowej upamiętniającej powstanie diecezji Legnickiej i pobyt Jana Pawła II, współprojektant pomnika Jana Pawła II; Legnica - Projekt sygnetu biskupiego Bpa S. Regmunta, projekt herbu Bpa S. Regmunta; Legnica - Kuria - Projekt tablic informacyjnych na fasadzie Kurii i Seminarium, Projekt pieczęci urzędowych, projekt medalu dla zasłużonych dla diecezji legnickiej (wraz z dyplomem), medal z okazji pobytu JP II, współprojektant rzeźby św. Jadwiga z Henrykiem Pobożnym; Legnica - Rezydencja Biskupa Ordynariusza - Projekt mebli w gabinecie-pracowni, garderobie Bpa Ordynariusza, projekt klęczników; Legnica - Seminarium Duchowne - Projekt balustrady chórowej, projekt stolika do prezbiterium, projekt obrazów św. Józef i św. Jadwiga, projekt tablicy pamiątkowej Jana Pawła II; Wojcieszów - MB Królowej Polski - Projekt podstawy i glorii tabernakulum; Zgorzelec - Podwórko plebani parafii pw. św. Jana Chrzciciela - Projekt Kolumny pod figurę MB.
 
Ks. Czesław, lubił także pielgrzymować, podróżować, szczególnie do takich miejsc, które słyną z zabytków, czy też ciekawych rozwiązań architektonicznych. Stąd też często gościliśmy go na pielgrzymkach organizowanych w naszej diecezji. Podczas wyjazdów, dzielił się swoją wiedzą o odwiedzanych miejscach, sam też wracał z aparatem fotograficznym pełnym zdjęć, związanych z dokumentowaniem wystroju wnętrz odwiedzanych kościołów.
 
Zmarł w 62 roku życia, 37 roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na czwartek, 22 marca, o godz. 11.00 w kościele Św. Ducha (ul. Bardzka 2/4) we Wrocławiu. Mszy św. pogrzebowej ma przewodniczyć abp Józef Kupny metropolita wrocławski.
Po Mszy św., trumna z ciałem Zmarłego, złożona będzie na cmentarzu parafialnym przy ul. Bardzkiej 80 we Wrocławiu.

W oczekiwaniu na pogrzeb zmarłego Prezbitera, zachęcamy do pamięci modlitewnej o Zmarłym.
Mamie, Bratu i całej Rodzinie, składamy też nasze wyrazy współczucia.
 
© Ks. Piotr Nowosielski
 
Foto:
Zdjęcia archiwalne, z okresu badań i przygotowań do koronacji Obrazu Krzeszowskiego - © Maria Przystasz    
Pozostałe zdjęcia: © ks. Piotr Nowosielski


Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama