NIEDZIELA legnicka

legnica

Zmarł ks. kan. dr Piotr Dębski. (Aktualizacja 4 III 2020)
W piątek, 28 lutego 2020 r., Legnicka Kuria Biskupia poinformowała o śmierci śp. ks. kan. dr Piotra Dębskiego

 

Ks. Piotr urodził się w 1968 r. w Jeleniej Górze. Święcenia prezbiteratu, po ukończeniu studiów w WSD Diecezji legnickiej i uzyskaniu tytułu magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, przyjął 28 maja 1994 w Legnicy, z rąk bpa Tadeusza Rybaka. Następnego dnia, 29 maja odprawił Mszę św. prymicyjną w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy.

 

* Po święceniach jako wikariusz pracował w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie Zdroju (1994-95).

 

* Po roku pracy, został skierowany na studia muzykologiczne na Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył je w roku 2000, z pracą naukową pt. Struktura brzmieniowa organów w kościele katedralnym pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Chwałka.

 

* Po powrocie do diecezji, otrzymał obowiązki prefekta (wychowawcy) (2000-03) i wykładowcy przedmiotu "Muzyka kościelna" w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej. Był też dyrygentem chóru seminaryjnego.

 

* Od 2000 r. rozpoczął pracę dydaktyczną w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Legnicy. Również od tego roku, był członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, a w latach 2005–17 członkiem Zarządu.

 

* W 2001 r. ukończył podyplomowe studia teologiczne z zakresu liturgiki w Instytucie Pastoralnym KUL uzyskując tytuł licencjata (licencjat naukowy). Od tego też roku, podjął obowiązki asystenta przy Katedrze Liturgiki i Muzycznej Kultury Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Również w tym samym czasie, otrzymał funkcję delegata, a od 2004 roku nominację na referenta Referatu ds. Muzyki kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej. Do zadań wypełnianych w Referacie, należało m. in. przygotowanie ekspertyz konserwatorskich i prowadzenia nadzoru nad pracami konserwatorskimi przy organach na terenie diecezji. Ponadto zajął się pracą badawczą, nad zabytkowym instrumentarium organowym Dolnego Śląska.

 

* 24 maja 2002 r., przez biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka, został włączony do grona Kanoników EC (Ecspositori Canonicale)

 

* W latach 2003-06 był rezydentem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy.

 

* Od 2005 roku zaczął prowadzić wykłady na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

* W 2006 roku ukończył dwuletnie, podyplomowe studia chórmistrzowskie na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

 

* W latach 2006-10 jest rezydentem parafii katedralnej pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy.

 

* W latach 2007-12, należał do Komisji ds. Kultu Bożego I Synodu Diecezji Legnickiej.

 

* W 2008 r. ukończył podyplomowe studia z emisji głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

 

* Od 2009 do 2015 roku pełnił funkcję dyrektora Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Legnicy.

 

* W latach 2010-13 pełnił funkcję proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach, a następnie rezydenta tej parafii.

 

* Od 2012 r. został włączony do Diecezjalnej Komisji Liturgicznej.

 

* W 2014 r., w Instytucie Muzykologii KUL, broni pracę doktorską pt. Muzyczna kultura kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy (XV – XX w.) napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Chwałka, uzyskując tytuł doktora muzykologii.

 

* Od 2015 r. pełnił funkcję Dyrektora Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Legnicy oraz członka Komisji wizytacyjnej ds. muzyki i śpiewu w Diecezji Legnickiej.

 

* Od 2016 r. był rezydentem parafii pw. św. Jana Sarkandra w Lubinie. Także w tym roku, otrzymał nominację na adiunkta w Katedrze Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła w Instytucie Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

 

Dał się poznać jako specjalista w dziedzinie muzykologii, a także jako organizator koncertów organowych, m.in. cyklów: Historyczne Organy Dolnego Śląska, czy też Muzyka Dawnych Mistrzów – letnie koncerty organowe w Krzeszowie. Był też zapraszany jako juror podczas różnych festiwali i konkursów muzycznych.

 

Został powołany do wieczności, w 52. roku życia i w 26. roku kapłaństwa 28 lutego 2020 r.

Rodzinie ks. Piotra, składamy wyrazy współczucia, zapewniając o pamięci modlitewnej.

Redakcja Niedzieli legnickiej
 

* * * * *

 

Uroczystości pogrzebowe zostały zaplanowane następująco:

 

Wtorek - 3 marca 2020 r., par. MB Miłosierdzia Jelenia Góra-Cieplice, o godz. 19.30

- Wprowadzenie ciała do kościoła, a o godz. godz. 20.00 Msza św. żałobna pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Marka Mendyka;

- Po Mszy św. modlitewne czuwanie przy zmarłym.

 

 

Środa, 4 marca 2020 r., par. MB Miłosierdzia Jelenia Góra-Cieplice, o godz. 10.30

- Wprowadzenie ciała do kościoła i różaniec w intencji zmarłego

- o godz. 11.00 oficjalne pożegnania i przemówienia,

- o godz. 11.30 Msza święta pogrzebowa i obrzędy ostatniego pożegnania pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego;

- Po Mszy św. indywidualny przejazd na Nowy Cmentarz Komunalny w Jeleniej Górze – Cieplicach przy ul. Krośnieńskiej 58 i dalsza część ceremonii pogrzebowej

 
* * * * *

Uczył wychwalać Boga we wspólnocie Kościoła

Ten obecny czas, mamy od Boga jako swoisty przedsionek, który jest ważny, ale nie ostateczny. Bp Zbigniew Kiernikowski

 

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. dr Piotra Dębskiego, odbyły się 4 marca 2020 r. w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Cieplicach. Ta świątynia i mieszkańcy parafii, już po raz drugi w ciągu ostatnich 3 miesięcy przeżywali uroczystość pogrzebową księdza. W dniu 7 grudnia 2019 r., żegnano tu bowiem zmarłego pierwszego proboszcza tej parafii, śp. ks. prał. dr Józefa Steca.

 

Ks. Piotr Dębski był z wykształcenia muzykologiem, oraz pasjonatem tego, co nazywamy Kulturą Muzyczną Kościoła. Jak możemy przeczytać w jego życiorysie, był m.in. wykładowcą akademickim, prowadził studium organistowskie, odkrywał historie instrumentarium kościołów i kaplic naszej diecezji, czy też bogactwo utworów muzycznych pisanych chociażby dla opactwa w Krzeszowie. Tym co odkrywał, dzielił się z innymi, popularyzując instrumenty organowe czy też odkrywane utwory, podczas organizowanych np. koncertów.

 

Warto przypomnieć, że pracując w Referacie Muzyki Kościelnej, w latach 2000–2015 pod jego okiem, wykonano prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy 88 instrumentach organowych. Z tego w 75 kościołach na terenie diecezji legnickiej i w 13 kościołach diecezji sąsiednich (w Archidiecezji wrocławskiej – 1, w Diecezji świdnickiej – 10, i w Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej – 2). Ponadto w tym okresie, pomagał w podjęciu działań związanych z budową nowych instrumentów organowych w 3 kościołach.

 

Nie dziwi więc fakt, że we Mszy św. wzięło bardzo liczne grono uczestników. Obok jego Rodziny i parafian, zarówno z jego miejscowości rodzinnej jak i z obecnie zamieszkiwanej przez jego rodziców, parafii w których pełnił posługę duszpasterską, obecni byli także przedstawiciele środowisk muzycznych z którymi współpracował, oraz ponad 100 osobowe grono księży.

 

W podobnej liczbie księża uczestniczyli we Mszy św. poprzedniego dnia, sprawowanej pod przewodnictwem biskupa Marka Mendyka. Dużą grupę stanowili ci, którzy byli jego uczniami.

 

Przy trumnie, wartę honorową zaciągnęli górnicy z Lubina, oraz parafialna Gwardia Matki Bożej. Mszę św. poprzedziły słowa pożegnania, wypowiadane przez duchowieństwo, świeckich, przedstawiciela Rodziny, oraz odczytanie przez proboszcza parafii ks. dr Mariusza Majewskiego nadesłanych kondolencji.

 

Ks. Piotr w ostatnich latach, został dotknięty chorobą nowotworową. Do tego też nawiązał w swoim słowie przewodniczący liturgii Biskup legnicki: - Odchodził przez dłuższy czas, zmagając się z bardzo agresywną chorobą. Były momenty z nadzieją na poprawę, dzięki podjęciu takich czy innych rozwiązań. Okazało się jednak inaczej, mimo wysiłków ze strony Służby Zdrowia i najbliższych. Ks. Piotr odszedł od nas - ale tak, jak tu padło wcześniej stwierdzenie – jego dzieło, jego duch, jego osoba, chociaż już na inny sposób, jest, bo jest zanurzona w Tym który Jest, do Którego my wszyscy zmierzamy

 

Ksiądz Biskup wspomniał też o dokonaniach za jego życia: - Z uznaniem stwierdzamy jak wiele stało się przez jego działanie. Jego życie było przepełnione troską o tworzenie dobra, w tym tak mało uchwytnym w ludzkim wymiarze, jakim jest muzyka, śpiew, coś – co jakby można było powiedzieć – nie przynosi bezpośrednio zysku, korzyść, ale jest człowiekowi bardzo potrzebne – mówił.

Złożył też podziękowanie, za troskę o niego podczas choroby.

 

Warto nadmienić, że liturgia została przygotowana z wykorzystaniem bogactwa śpiewów i muzyki związanej z takim właśnie momentem - Mszy żałobnych za zmarłych (z łac. Requiem. Missa pro Defunctis). Całości przygotowań, podjął się ks. dr Łukasz Kutrowski, który jak się okazało, został o to poproszony przez zmarłego ks. Piotra, w jego testamencie.

 

Chór stworzyli studenci i absolwenci Akademii Muzycznej z Wrocławia oraz Instytutu Muzyki Kościelnej z Legnicy, a także znajomi i przyjaciele Ks. Piotra.

 

Dyrygentem była p. prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak, profesor sztuk muzycznych, Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej, dyrektor Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Za instrumentem organowym – który nota bene w 2002 r. został pozyskany również staraniem ks. Piotra z kościoła w Waalwijk (Holandia) – zasiedli organiści: Daniel Dziuda, Marek Fronc oraz Jakub Tarka.

 

Z wykorzystanych utworów, warto wspomnieć o kompozycjach Gabriela Fauré czy też Antonio Lottiego (Miserere).

 

Po Mszy św., po słowach pożegnania wypowiedzianych jeszcze w imieniu Rady Parafialnej, przez jej przewodniczącego Zbigniewa Ładzińskiego, trumna z ciałem Zmarłego, została przewieziona na Nowy Cmentarz Komunalny w Jeleniej Górze – Cieplicach (ul. Krośnieńska 58), i tam po dalszej części ceremonii pogrzebowej, została złożona do grobu.

 

Tekst i foto: ks. Piotr Nowosielski

 

 

PS.

Relacja z uroczystości w Niedzieli legnickiej nr 11/2020

 Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama