NIEDZIELA legnicka

legnica

Zmarł ks. inf. Julian Źrałko
W godzinach popołudniowych, 11 maja 2020 r., zmarł śp. ks. inf. Julian Źrałko. Ponad 40 lat był proboszczem wałbrzyskiej parafii św. Jerzego. W diecezji legnickiej pełnił funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterskiego; dziekana dekanatu Wałbrzych Północ. Zainicjował też wzniesienie w 2000 r. na Górze Chełmiec Krzyża Milenijnego. Od 2004 roku pozostał duszpasterzem w strukturach nowej diecezji świdnickiej.
 

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano następująco:

* Czwartek – 14 V 2020 r., godz. 18.00 - pożegnanie we wspólnocie parafialnej św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu. Msza św. pod przewodnictwem biskupa świdnickiego Marka Mendyka. Po Mszy św. modlitewne czuwanie przy trumnie z ciałem do godz. 21.00.

 

* Piątek – 15 V 2020 r. – uroczystości pogrzebowe. Od godz. 10.00 – 10.40 – modlitewne czuwanie przy trumnie z ciałem. Godz. 10.45 – mowy pożegnalne. O godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa seniora Ignacego Deca.

 

* Ze względu na wymogi związane ze stanem epidemii, organizatorzy uroczystości, zwracają się do księży z apelem, aby pozostać w duchowej łączności z uczestnikami pogrzebu. Do udziału w koncelebrze zaproszona jest wspólnota dekanalna.

 

Ks. Źrałko, urodził się w 1934 w Wicyniu na wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej (archidiecezja Lwowska). Do szkoły podstawowej uczęszczał w Wicyniu, a później kiedy w wyniku zawieruchy wojennej, jego rodzina w 1945 r. przeniosła się na Ziemie Zachodnie, kontynuował ją w Biskupicach Oławskich. Naukę w szkole średniej rozpoczął w 1949 r. w szkole kolejowej we Wrocławiu. W 1952 roku rozpoczął pracę w Jelczańskich Zakładach Samochodowych. Ale odpowiadając na głos powołania, najpierw podjął w 1953 roku dalszą naukę w Niższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, a potem po osiągnięciu matury, w 1955 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia prezbiteratu przyjął 14 sierpnia 1960 r. w archikatedrze wrocławskiej z rąk wrocławskiego biskupa pomocniczego Andrzeja Wronki.

 

Po święcenia, pracował jako wikariusz w parafii św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu (1960-64), a następnie w parafii św. Bonifacego we Wrocławiu (1964-66), gdzie zajmował się katechizacją młodzieży i był duszpasterzem akademickim.

 

W roku 1966 objął parafię Św. Jerzego w Wałbrzychu, w dzielnicy Biały Kamień. Od początku wypracowywał struktury parafii i organizował duszpasterstwo. Dzięki niemu powstał tu m.in. Klub Inteligencji Katolickiej, poradnia rodzinna, wspólnoty dla młodzieży i dorosłych, kuchnia dla ubogich. W tym czasie aktywnie działał też na rzecz młodzieży akademickiej i pracującej, oraz pracował z górnikami i ich rodzinami.

 

Od 1966 r. pełnił funkcje diecezjalnego referenta duszpasterstwa młodzieży żeńskiej i przynależał do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

W 1976 został współinicjatorem wybudowania w Wałbrzychu-Konradowie kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, co spotkało się z szykanami ze strony Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa, ds. Wyznań w Wałbrzychu.

W roku 1980, otaczał posługą duszpasterską górników i podczas strajków, sprawował Msze św. na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Thorez”. Był organizatorem uroczystości religijnych i patriotycznych w kościele parafialnym, na stadionie sportowym i w zakładach pracy. Był współorganizatorem Duszpasterstwa Ludzi Pracy, a od października 1981 corocznych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

Po 1981 r. aktywnie uczestniczył w obronie działaczy „Solidarności”, m.in. podczas procesów, co spowodowało szczególnie zainteresowanie służb bezpieczeństwa tą parafią. Był organizatorem pomocy dla internowanych, obserwatorem w procesach działaczy "Solidarności", odwiedzał internowanych. Wielokrotnie przesłuchiwany. Za swoją działalność w 2006 roku został odznaczony medalem Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.


W lutym 1980 roku został dziekanem dekanatu Wałbrzych-Północ.


W grudniu 1985 otrzymał godność prałata honorowego Jego Świątobliwości.


W czerwcu 2000 godność prałata domowego Ojca Świętego.


Jako pierwszy, w dziejach Wałbrzycha ks. Julian Źrałko, w maju 2009 roku otrzymał godność Protonotariusza Apostolskiego. Bullę Papieża Benedykta XVI o nadaniu tytułu infułata 17 maja 2009 roku, odczytał w kościele Św. Jerzego w Wałbrzychu biskup świdnicki Ignacy Dec.


Po powstaniu diecezji legnickiej, od 1992 został ustanowiony przez pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Legnicy.

W odpowiedzi na Apel Biskupa legnickiego o uczczenie Roku Jubileuszowego, doprowadził do powstania na górze Chełmiec Krzyża milenijnego (23 IX 2000 r.)


Po ustanowieniu diecezji świdnickiej w 2004 roku stał się kapłanem tej diecezji.

W 2010 roku został odznaczony tytułem "Zasłużony dla miasta Wałbrzycha".

W tym samym roku przeszedł na emeryturę. Ostatnie lata życia spędził w domu księży emerytów w Świdnicy.

Rok temu podczas pobytu w szpitalu „Latawiec” w Świdnicy, przeżył atak nożownika. Został wtedy raniony w rękę, nogę i policzek.

 

Z Wałbrzyską parafią był związany prawie 50 lat, przez 44 lata będąc jej proboszczem.

 

Odszedł do wieczności 11 maja 2020 roku w 86. roku życia i 60 roku kapłaństwa.

 

 

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia, a wszystkich prosimy o pamięć modlitewną o zmarłym Kapłanie.

 

Tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski
Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama