NIEDZIELA legnicka

legnica

Zmarł inicjator Święta Matki
W dniu 3 grudnia 2019 r., zmarł ks. prał. dr Józef Stec, a jego pogrzeb miał miejsce 7 grudnia. Ks, Józef, to Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej, budowniczy i proboszcz parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Cieplicach, a zarazem m.in. inicjator uroczystych dorocznych obchodów Dnia Matki.

 

Urodził się w 1948 r. w Braszowicach (powiat Ząbkowice Śląskie). Również w tej miejscowości w latach 1955-63 uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Naukę w szkole średniej, podjął w Technikum Mechanicznym w Ząbkowicach Śląskich. Tam też zdał egzamin maturalny, a idąc za głosem powołania, wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

 

Po odbyciu formacji duchowej i ukończeniu studiów, święcenia prezbiteratu przyjął 25 maja 1974 r. z rąk bpa Wincentego Urbana.

 

Po święceniach, pracował jako wikariusz w parafiach: św. Jerzego w Wałbrzychu (1974-81), Macierzyństwa NMP we Wrocławiu (1981-83), św. Jakuba i Krzysztofa we Wrocławiu-Psim Polu (1983-85).

W tym ostatnim okresie, pełnił też funkcję zastępcy Diecezjalnego Moderatora Ruchu Światło-Życie, a pełniąc posługę duszpasterską jako wikariusz, angażował się w duszpasterstwo młodzieży i rozwijanie dzieła Ruchu Oazowego. Sam też prowadził rekolekcje oazowe. Ponadto zajmował się formacją ministrantów, środowisk nauczycieli, ludzi pracy, organizował Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej…

 

W czerwcu 1985 r., został skierowany do tworzenia nowego Ośrodka Duszpasterskiego i nowej parafii na osiedlu Nowe Cieplice w Jeleniej Górze, równocześnie do pomocy duszpasterskiej w parafii Janowice Wielkie. Natomiast w kolejnych latach 1986-1990, pełnił funkcje administratora a następnie proboszcza parafii pw. św. Marcina w Jeleniej Górze – Sobieszowie.

Od 1986 r., na placu budowy kościoła, zaczął odprawiać w polowej kaplicy Msze św. w niedziele i święta. Z dniem 25 czerwca 1990 r. została erygowana parafia MB Miłosierdzia, a on sam, został ustanowionym jej pierwszym proboszczem.

 

Od 26 czerwca 1991 r. kard. Henryk Gulbinowicz powołał do istnienia w Jeleniej Górze Studium Katechetyczne czyniąc go pierwszym dyrektorem.

 

Pełnił też funkcje duszpasterza nauczycieli, diecezjalnego wizytatora katechezy, był członkiem Diecezjalnej Rady Katechetycznej, znajdował także czas na publikacje pedagogiczne w czasopismach: Homo Dei, Ateneum Kapłańskie, Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki, Nowe Życie, Niedziela.

 

25 marca 1994 r. pierwszy Biskup legnicki Tadeusz Rybak, ustanowił go Kanonikiem Gremialnym Kapituły Legnickiej.

 

Szczególnym jego „dzieckiem” było zainicjowanie wraz z parafianami, dorocznych obchodów Święta Matki, które w bieżącym roku doczekało się już 31. edycji. To wydarzenie, z roku na rok rozbudowywane, łączy ze sobą wiele pokoleń rodzin. Gośćmi tego wydarzenia byli ludzie sportu, kultury, ław rządowych, medycyny, artyści, orkiestry dęte, mażoretki, Turki i wielu niezwykłych ludzi, których łączy miłość do matek, ale także swoich żon czy córek. Tym bardziej, z niezwykłym entuzjazmem była przyjęta obecność ks. Prałata Józefa na tym wydarzeniu w 2018 i obecnym roku, kiedy na jego twarzy i ciele widać było ślad przebiegającej choroby. - Święto to, narodziło się z miłości do Matki Bożej która jest też patronką naszej parafii i do naszych ziemskich matek – mówił o tym wydarzeniu w jednym z wywiadów.

 

Ks. Józef zakończył swoją ziemską pielgrzymkę 3 grudnia 2019 r., w 71. roku życia i 45 roku kapłaństwa.


Uroczystości pogrzebowe zaplanowano następująco:

– 6 grudnia (piątek), o godz. 17.00, odbyło się wprowadzenie trumny z ciałem do kościoła pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Cieplicach; a następnie została odprawiona Msza święta żałobna, pod przewodnictwem legnickiego biskupa pomocniczego Marka Mendyka. Po Eucharystii miało miejsce modlitewne czuwanie.

– 7 grudnia (sobota) o godz. 10.00, miało miejsce ponowne wprowadzenie ciała do kościoła i modlitewne czuwanie; Od godz. 12.30 rozpoczęły się oficjalne przemówienia i pożegnania. Po nich, Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Po obrzędach pożegnania w kosciele, wyruszył kondukt pogrzebowy na Cmentarz Komunalny w Jeleniej Górze-Cieplicach przy ul. Krośnieńskiej 58 i tam złożonojego ciało do grobu.

* * * * *

Uroczystości pogrzebowe

Sobota 7 grudnia 2019 r., zapisze się w historii parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Cieplicach, jako dzień pożegnania jej pierwszego proboszcza śp. ks. prał. dr Józefa Steca.


W słowach pożegnania, które wybrzmiały przed Mszą św. pogrzebową, przypominano osobę ks. Józefa w różnych aspektach jego działalności i życia. Żegnany był przez środowisko nauczycieli, katechetów, przedstawicieli kombatantów Misji Pokojowych ONZ, przedstawiciela koleżeństwa ze szkoły średniej, Sybiraków, Siostry Zakonne. Głos zabrał także proboszcz parafii z której pochodzili rodzice ks. Józefa, a odwiedzał to miejsce często, aby przebywać i brać udział w wydarzeniach życiowych swoich krewnych. Nie zabrakło głosu pochodzących z tego terenu parlamentarzystów, a także Prezydenta miasta. W imieniu księży kolegów rocznika święceń, słowa pożegnania wypowiedział ks. prał. Czesław Majda, przekazując jednocześnie słowa pamięci o zmarłym, płynące od biskupa świdnickiego Ignacego Deca. Wiele z tych wypowiedzi, miało charakter osobistych przeżyć i wspomnień, które pozostaną w sercach, po spotkaniu na drodze swojego życia osoby ks. Józefa.

 

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, w gronie prawie 100 koncelebransów. Obok Siostry i Rodziny zmarłego ks. Józefa, w pogrzebie uczestniczyli nie tylko wierni jeleniogórskiej parafii, ale także z parafii w których poprzednio pracował, parafii rodzinnej, parafii z której pochodzili jego rodzice, oraz liczni goście. Straż honorową przy trumnie pełniła Gwardia Matki Bożej, założona przez ks. Józefa oraz delegacja Straży Grobowej „Turki” z Tryńczy, która przybyła też z pocztem sztandarowym.

 

- Tutaj przeżywał swoje kapłaństwo, dzielił troski i radości ze wspólnotą, niósł pociechę, sprawował sakramenty, głosił słowo Boże. Można powiedzieć, że był kimś, kto umiał inspirująco towarzyszyć. Nie narzucając, ale inspirując, by to, co duch Boży wzbudza w sercach ludzi, mogło dochodzić do skutku, mogło owocować – mówił w homilii Biskup legnicki.

- Słyszeliśmy odczytane dziś słowa: „Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga” (Mdr 3,1). Być w ręku Boga, to znaczy mieć gwarancję swego życia, swej egzystencji. Kto jest z Bogiem, ten wie, że wszystko prowadzi ku dobremu. Ks. Prałat potrafił być w ręku Boga, a jednocześnie być wśród ludzi i dla ludzi… Z taką wiarą żegnamy ks. Prałata, dziękujemy za jego chrześcijańskie życie i jego kapłańską posługę.

 

Po Mszy św. i słowach pożegnania wygłoszonych przez Przewodniczącego Rady Parafialnej Zbigniewa Ładzińskiego oraz dziekana ks. Bogdana Żygadłę, uczestnicy uroczystości, w kondukcie żałobnym przeszli na cmentarz. Tam, trumna z ciałem Zmarłego została złożona do grobu.
Wspierajmy zmarłego ks. Józefa naszą modlitwą, prosząc, aby Dobry Pasterz, nagrodził jego owocne ziemskie życie, życiem wiecznym w niebie.

 

 

Tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski
Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama