NIEDZIELA legnicka

legnica

Zasłuchani w Boże Słowo
Niemalże w przeddzień wizytacji kanonicznej w Dekanacie Lubań Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski zaprosił duszpasterzy i przedstawicieli rad parafialnych na uroczystą celebracje Słowa Bożego. Myślą przewodnią była jedność wspólnoty chrześcijańskiej.
Celebracja Słowa Bożego pod przewodnictwem bp. Zbigniewa Kiernikowskiego miała miejsce 19 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie. Na spotkanie przybyli bardzo licznie przedstawiciele wszystkich trzynastu parafii znajdujących się na terenie Dekanatu Lubań. Liturgię poprzedziło spotkanie Biskupa Legnickiego z duchowieństwem dekanatu, a następnie ks. dziekan Bogusław Wolański w gronie katolików świeckich i ich duszpasterzy powitał pasterza diecezji legnickiej i poprosił o przewodniczenie wspólnej modlitwie i rozważaniu Bożego Słowa.
- Podczas wizytacji kanonicznej biskup przybywa, aby przyjrzeć się parafii, wspólnocie zasłuchanej w Słowo Boże i celebrującej Paschę Pana – powiedział bp Zbigniew Kiernikowski.
Jak podkreślił w czasie katechezy Biskup Legnicki, Wspólnota Ludu Bożego jest owocem głoszenia kerygmatu, czyli prawdy o Jezusie Chrystusie Umarłym i Zmartwychwstałym. Wspólnota ta, to ci - mówił Biskup Legnicki – którzy uwierzyli w Ewangelię, uwierzyli, że Jezus jest Panem i Mesjaszem. To z kolei – jak przypomniał uczestnikom spotkania fragment Dziejów Apostolskich – niesie ze sobą wezwanie do nawrócenia, przyjęcia Dobrej Nowiny i dawania świadectwa. O tym mówiło również czytanie z Listu św. Pawła do Kolosa, aby prawda Ewangelii stawała się centrum każdej wspólnoty parafialnej.
Na zakończenie celebracji bp Zbigniew Kiernikowski udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa. To jednak nie był koniec spotkania. Małżeństwo Magdaleny i Krzysztofa, parafian z Olszyny, z okazji przypadających niedawno imienin bp. Zbigniewa, złożyło zacnemu gościowi serdeczne życzenia w imieniu całej dekanalnej wspólnoty. Celebrację Słowa Bożego zakończyła agapa, a rozmowy przy domowych wypiekach, ciepłej kawie i herbacie pobudzały do dalszej refleksji nas zasłyszanym Bożym Słowem.
Artur D. Grabowski


Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama