NIEDZIELA legnicka

legnica

XXV lat Niedzieli legnickiej
W dniach 5 i 6 listopada br., w diecezji legnickiej świętowano srebrny jubileusz „Niedzieli legnickiej”, której pierwszy numer przed 25. laty, ukazał się  pierwszą niedzielę września.
Było to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu między Redakcją "Niedzieli" reprezentowaną przez ówczesnego Redaktora Naczelnego ks. Inf. Ireneusza Skubisia, a pierwszym biskupem diecezji legnickiej Tadeuszem Rybakiem. 

 
W święcie edycji, wzięli udział pracownicy Redakcji Centralnej z Częstochowy, a także redaktorzy edycji diecezjalnych, lokalni współpracownicy, kolporterzy i czytelnicy „Niedzieli”.
 
Goście, zostali zaproszeni do odwiedzenia miejsc, które pełnią szczególną rolę w życiu diecezji. Było to Legnickie Pole – z muzeum i bazyliką upamiętniającymi Bitwę pod Legnicą z 1241 roku, legnickie sanktuarium św. Jacka – miejsce Wydarzenia Eucharystycznego, oraz Krzeszów – pocysterskie opactwo chroniące w swych murach najstarszy obraz maryjny w Polsce, Ikonę Matki Bożej Łaskawej, zwanej też Królową Sudetów. 
 
Modlitwie dziękczynnej za 25 lat obecności Niedzieli w życiu duszpasterskim diecezji, przewodniczyli: w Krzeszowie biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, a w Legnicy ks. prał. Józef Lisowski kanclerz Kurii Biskupiej.
 
Uczestnicy spotkania mieli okazję do poznania historii Wydarzenia Eucharystycznego, przedstawionej przez kustosza parafii św. Jacka w Legnicy ks. dr Andrzeja Ziombrę, a także do osobistej modlitwy i adoracji Relikwii Ciała Pańskiego.
 
Poznali też bliżej historię miejsca związanego z Bitwą pod Legnicą w Legnickim Polu, oraz historię Krzeszowa, dzięki opowieściom miejscowych przewodników.
 
Całości wydarzeń, dopełniły też: spotkanie z legnickim biskupem pomocniczym Markiem Mendykiem oraz prezentacja przygotowana przez ks. Wiesława Mroza, towarzysząca dyskusji na temat przyszłości prasy.
 
Ks. Piotr Nowosielski
foto: Monika Łukaszów


Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama