NIEDZIELA legnicka

legnica

V Strzeleckie Zgrupowanie Szkoleniowe
Chojnów 13-16 luty 2020r.
 
Chojnowska Drużyna Strzelecka działająca już siódmy rok na terenie Miasta i Gminy Chojnów zorganizowała w tym roku już V edycję zimowego Strzeleckiego Zgrupowania Szkoleniowego.
 
Na ten czterodniowy aktywny wypoczynek zaproszono oprócz młodzieży z Miasta i Gminy Chojnów także młodzież strzelecką z terenu Dolnego Śląska. Zgrupowanie zostało zorganizowane w dniach od 13 do 16 lutego, czyli w samym środku ferii zimowych mając na celu zaproszenie przede wszystkim młodzieży w wieku szkolnym. Pragnęliśmy dać młodym ludziom, często pochodzącym z niezamożnych rodzin możliwość aktywnego wypoczynku.
 
W „V Strzeleckim Zgrupowaniu Szkoleniowym” wzięło udział łącznie 42 osoby, choć zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia było dużo więcej. Gościliśmy: Oddział Związku Strzeleckiego ze Strzegomia; Jednostka Strzelecka nr 3056 z Jelcza-Laskowic; Jednostka Strzelecka nr 2015 z Sycowa.
 
DZIEŃ 1 „V Strzeleckiego Zgrupowania Szkoleniowego” zaczął się we czwartek tuż po południu, gdy Strzelcy z Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej przystąpili do odpowiedniego wyposażenia miejsca zgrupowania, tak zwanej bazy operacyjnej. Miejscem tym, był budynek jednej ze szkół Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. Na apelu rozpoczynającym o godz. 18:00 Komendant Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej biorąc na siebie rolę gospodarza zgrupowania powitał zarówno Strzelców Chojnowskich, jak i przybyłych gości dziękując za przybycie i życząc owocnego szkolenia w duchu zdrowej rywalizacji. Następnie strzelcy w kolumnie dwójkowej pomaszerowali śpiewając „Pierwszą Brygadę” do Muzeum Regionalnego w Chojnowie. Dyrektor Muzeum pan Mariusz Garbera oprowadził nas po swoim obiekcie z pasją opowiadając o dość burzliwej historii miasta.
 
DZIEŃ 2 rozpoczęliśmy bardzo wcześnie jak na warunki feryjne, zaraz po porannej modlitwie i zaprawie, uczestnicy zgrupowania pomaszerowali do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr. 3 w Chojnowie, która specjalizuje się w ratownictwie wysokogórskim, gdzie dzięki uprzejmości dowódcy bryg. mgr Ryszardowi Kawce i z-cy dowódcy st. kpt. dr inż. Pawłowi Dąbrowie mający służbę strażacy przeprowadzili dla strzelców szkolenie z podstaw ratownictwa technicznego, ogniowego i umiejętności zachowania się w obszarze zagrożonym i zadymionym. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszyła się ścianka wspinaczkowa, z której każdy mógł zjechać na linie. Po obiedzie rozpoczęliśmy kolejny punkt programu najbardziej związany z dniem 14 lutego, czyli 78 rocz. utworzenia Armii Krajowej. W związku z tym świętem patriotycznym mieszkaniec Chojnowa pan por. rez. Czesław Bielawski, który jako młody chłopak wstąpił w szeregi Armii Krajowej opowiedział strzelcom swoje przeżycia. Kolejnym punktem dnia była już typowa rywalizacja strzelecka, gdzie do zadań wszystkich drużyn należało zdobycie jak największej ilości punktów. Podstawowa konkurencją była oczywiście strzelnica pneumatyczna, ale nie brakło także zajęć fizycznych.
 
DZIEŃ 3 – po modlitwie i krótkiej zaprawie porannej szybkie śniadanie i wymarsz w teren. Po przejściu 5 kilometrów, po drodze wykonując wyznaczone zadania strzelcy doszli w wyznaczony rejon ćwiczeń. Na miejscu zastali instruktorów, którzy omówili z uczestnikami zgrupowania zasady bezpiecznego poruszania się w terenie, wyznaczyli zadania dla dwóch plutonów, na które podzielono przybyłych na miejsce strzelców. Młodzież z dużym zapałem i zaangażowaniem przystąpiła do wykonywania poleceń wydawanych przez dowódców plutonów, co zaowocowało przejście w wyznaczonym czasie przez wszystkie punkty kontrolne i prawidłowym wykonaniem wszystkich wyznaczonych zadań.
Na każdym zgrupowaniu strzeleckim którejś nocy jest stosowane ćwiczenie polegające na „alarmie bojowym”. Tym razem oczywiście też nie obeszło się bez wyrwania strzelców ze snu…
 
DZIEŃ 4 zastał Strzelców przygotowujących się poranną wspólną modlitwą i zaprawą do uczczenia niedzieli. Po śniadaniu strzelcy dostali polecenie uprzątnięcia swoich rzeczy i przygotowania stołów do obiadu. Pomimo robienia porządków, to nie był jeszcze koniec naszej wspólnej przygody.
O godz. 10:00 Pani dr Jolanta Nawalicka-Kuberska rozpoczęła swój wykład na temat przeciwdziałania uzależnieniom wszelkiego rodzaju od palenia papierosów, poprzez narkotyki po gry komputerowe. Ten interaktywny ze strony młodzieży wykład trudno było przerwać, gdyż zadawane przez strzelców pytania wskazywały na potrzebę bezpośredniego poznania mechanizmów omawianych treści. Przemarsz ze śpiewem do chojnowskiej fary w ślad za pocztami sztandarowymi pokazał mieszkańcom patriotyczne zaangażowanie młodzieży, a jeszcze bardziej uczestnictwo we Mszy Świętej będącej swoistym ukoronowaniem czterodniowej rywalizacji. Homilię wygłosił obecny kapelan chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej ks. Sławomir Borzych podkreślając, że dla strzelca hasło „BÓG-HONOR-OJCZYZNA” jest ciągle żywe i pragną oni na co dzień nim żyć.
Po Mszy św. strzelcy za pocztami sztandarowymi przemaszerowali przed obelisk poświęcony poległym na frontach, zamordowanych w obozach i łagrach oraz zesłańcom na Sybir niosąc wiązanki kwiatów przekazanych przez burmistrza Jana Serkiesa. Po oddaniu honoru przed pomnikiem wraz z panią poseł Ewa Szymańską złożono wiązankę kwiatów i wymarsz pod „Golgotę Wschodu”.
 
Na miejscu oczekiwał na strzelców pan por. rez. Czesław Bielawski, który okazał ogromne wzruszenie i wdzięczność, że postanowiliśmy w tym miejscu odczytać Apel Pamięci. Wraz z panią senator RP Dorotą Czudowską złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy ułożone w biało-czerwoną szachownicę znicze.
 
Członkowie Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa sprawili nam wszystkim niesamowitą niespodziankę przekazując oryginalnego znak orła, jaki w latach 1918 do 1922 był zawieszany na słupach granicznych południowo-wschodniego regionu dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Członkowie GEK przekazując ten oryginalny odlew orła granicznego chojnowskiej Drużynie Strzeleckiej na ręce jej komendanta opowiedzieli pokrótce jego historię podkreślając, że sami otrzymali go od komendanta Oddziału Związku Strzeleckiego ze Lwowa kapitana Eryka Mateckiego. Tym bardziej jest to dla nas cenna pamiątka, gdyż nie tylko symbolizuje burzliwą historię Polski, ale będzie nam przypominał o Strzelcach ze Lwowa i ich komendancie, którego poznaliśmy osobiście gdy oprowadzał nas po swoim mieście. Następnie wszyscy przybyli odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.
 
Na zakończenie zgrupowania ogłoszono wyniki rywalizacji oraz rozdano nagrody. I tak licząc procentowo: pierwsze miejsce, zdobyła Drużyna nr 1 z Chojnowa; na miejscu drugim uplasowała się  Drużyna ze Strzegomia; trzecie miejsce zajęła Drużyna z Jelcza Laskowic. Miano NAJLEPSZEGO STRZELCA V Strzeleckiego Zgrupowania Szkoleniowego zdobył Sekcyjny Jakub Jadach z Chojnowa, DRUGIM NAJLEPSZYM STRZELCEM został Rekrut Szymon Zysk ze Strzegomia, TRZECIM NAJLEPSZYM STRZELCEM został Sekcyjny Sebastian Kubicki z Chojnowa.
 
Wszyscy uczestnicy „V Strzeleckiego Zgrupowania Szkoleniowego” otrzymali specjalnie upominki od pani senator RP Doroty Czudowskiej, członka Senackiej Komisji ds. Obrony Narodowej, Urzędu Miasta Chojnów, jak i Urzędu Gminy Chojnów oraz kubki zamówione przez Chojnowską Drużynę Strzelecką upamiętniające właśnie kończące się wydarzenie.
 
Szczególne podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego spotkania. Wśród nich są Legnickie Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Chojnów, Urząd Gminy Chojnów, senator RP Dorota Czudowska, poseł na Sejm RP Ewa Szymańska, Arkadiusz Palczak oraz Stanisław Kryszczuk.
 
Komendant Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej por. ZS Czesław Dul  
 

Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama