NIEDZIELA legnicka

legnica

Uroczystości w Raczkowej
W ramach obchodzonych tegorocznych Dni Strażaka, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z niewielkiej miejscowości Gminy Legnickie Pole – Raczkowa, zorganizowała historyczne wydarzenie dla swojej społeczności. Odsłonięto tam tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Żołnierzy Niezłomnych, z powiatu legnickiego oraz Raczkowej, a zarazem założycielom i pierwszym członkom OSP w Raczkowej.
Uroczystość odbyła się w sobotę, 11 maja, na placu przy miejscowej Remizie Strażackiej. Uczestniczyło w niej wielu zaproszonych gości, a przede wszystkim mieszkańcy Raczkowej i okolicznych miejscowości. 
Po uroczystym odsłonięciu tablicy, odbył się wykład na temat działalności żołnierzy AK z Raczkowej. Prelekcja wzbudziła wśród zgromadzonych wielkie zainteresowanie. Kolejno przedstawiane materiały i nazwiska osób, w większości znane zgromadzonym, przywołały wydarzenia tamtych trudnych lat. Prelekcję wygłosił historyk z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Artur Zieliński.
- Realizowany projekt ma za zadanie zapobiec wymazaniu z pamięci "zapomnianych" bohaterów II wojny światowej, Żołnierzy Armii Krajowej i konspiracji, którzy byli mieszkańcami naszej społeczności – mówi Tadeusz Wierzbicki prezes OSP Raczkowa. Jest to kawałek naszej historii, wpisanej w dzieje Polski, o której młodzież nie będzie miała szansy przeczytać w książkach, ani usłyszeć o niej w szkole. Tę historię powinniśmy poznać gdyż odnosi się ona do członków naszych rodzin – mówi Wierzbicki.
OSP w Raczkowej została założona w 1946 r., przez przybyłych po II Wojnie Światowej na te tereny osoby z Ziem Wschodnich. Jednostka była, w tamtym czasie, jedyną organizacją, do której można było legalnie przynależeć, oraz która stwarzała możliwość zrzeszania się i organizowania byłych Żołnierzy AK, działających w ukryciu, w czasach komunizmu. W początkowych latach działalności, należeli do niej głównie byli członkowie z tzw. konspiracji tarnopolskiej, której celem było przygotowywanie się do działań zbrojnych (gromadząc broń) oraz oczekiwanie na wybuch konfliktu zbrojnego. Kilkuosobowa grupa, z komendantem placówki Janem Kiernickim ( o pseudonimach „Zawisza” i „Lawina"), kilkukrotnie dokonała we wrześniu 1946 r., we wsiach Koskowice i Raczkowa, rozbrojenia żołnierzy sowieckich. Ludzie Kiernickiego planowali również akcje wymierzone, w lokalnych funkcjonariuszy partii komunistycznej. Pod koniec 1946 r. kilku członków grupy zostało oskarżonych o rozbrajanie żołnierzy Armii Czerwonej i przechowywanie broni.
Przedstawione powyżej wydarzenia stanowią wstęp do historii, często tragicznej, zapomnianych Żołnierzy Niezłomnych, o losach o których wiedzą nieliczni. O tych bohaterach nie dowiemy się z telewizji, nie przeczytamy w podręcznikach historii, gdyż w swojej walce o wolną i niepodległą ojczyznę nie stracili życia, nie dokonali też spektakularnych, efektownych akcji. Jednakże każdego dnia narażali swoje życie w walce konspiracyjnej, o wolną Polskę, w wyniku, czego byli prześladowani, aresztowani i skazani na wieloletnie więzienie. Członkami grupy byli m.in: Jan Kiernicki ps. „Zawisza”, „Lawina”, Marian Wierzbicki ps. „Wierzba”, Tadeusz Trybus, Stanisław Dziadosz, Apostoluk Władysław, Stanisław Ochała ps. „Ochacki”, Paweł Babeczko, Józef Łabiński i wielu innych.
Wszystkie materiały, na temat działalności tych wymienionych osób, Żołnierzy AK, znajdują się w Oddziałowym Archiwum IPN we Wrocławiu pod sygnaturą IPN Wr 039/644/5.
- Wszyscy członkowie OSP w Raczkowej walczący podczas II wojny światowej w szeregach AK i oddziałach, działający w konspiracji już nie żyją. Dlatego niezwykle ważne jest spisanie ich losów, zebranie istniejących dokumentów, fotografii oraz przekazywanie tych informacji młodemu pokoleniu, by pamiętali o założycielach OSP, Żołnierzach Niezłomnych, walczących o wolność i niepodległość ojczyzny, ojcach, dziadkach i wujkach obecnych mieszkańców gminy Legnickie Pole – mówią Strażacy z OSP Raczkowa
Projekt „Niezłomni, wyklęci, zapomniani” został dofinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
Tekst i foto: Monika Łukaszów

Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama