NIEDZIELA legnicka

legnica

Uhonorowanie ks. Scholza
W Zgorzelcu, 7 września 2018 r., miało miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej Ks. Franza Scholza, który był proboszczem kościoła pod wezwaniem św. Bonifacego w latach 1940 – 1946, a do końca II wojny światowej duszpasterzem jeńców pobliskiego Stalagu VIII A, w tym również Polaków i robotników przymusowych.

 

Uroczystość rozpoczęła w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura, znajdującym się na terenie byłego Stalagu VIIIA w Koźlicach, od dwóch okolicznościowych wykładów. Następnie odbyła się wspólna modlitwa pod krzyżem stojącym obok kościoła pw. św. Bonifacego, który został postawiony z inicjatywy ks. Scholtza 14 września 1943 roku. Krzyż został poświęcony jeńcom wspomnianego Stalagu, dla podtrzymania wiary i nadziei, że każde cierpienie ma swój kres. Umieścił też na nim wymowny napis: Stat Crux dum vol vitur orbis - tzn.: Krzyż stoi, choć zmienia się świat.

Po modlitwie uczestnicy udali się na ul. Czachowskiego nr 7, w Zgorzelcu (dawna Götze Str.), gdzie mieszkał ten pierwszy proboszcz. Tu swoje słowo, wygłosili księża biskupi oraz przedstawiciele społeczności lokalnych.

Następnie została odsłonięta tablica pamiątkowa, poświęcona ks. Franzowi Scholzowi, na której wypisano słowa w 2 językach - polskim i niemieckim: „W tym domu w latach 1940-1946 mieszkał ks. Franz Scholz(1909-1998) – pierwszy proboszcz rzymskokatolickiej parafii pw. św. Bonifacego w dawnym Görlitz-Ost, duszpasterz robotników przymusowych i jeńców Stalagu VIIIA podczas II Wojny Światowej i polskich mieszkańców Zgorzelca w pierwszych powojennych miesiącach”.

 

- Przeżywamy dziś historyczne wydarzenie, upamiętniające pierwszego proboszcza parafii św. Bonifacego ks. Scholza. Był bardzo otwarty, dążył do pojednania, pomagał w tych trudnych czasach wojny i zaraz po niej – mówi ks. prał. Maciej Wesołowski obecny proboszcz parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu.

 

 

Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama