NIEDZIELA legnicka

legnica

Święto Powiatu Legnickiego
W czwartek, 27 września 2018 r., Starostwo w Legnicy, obchodziło XX. lecie swojego istnienia. Uroczystości zaczęły się w legnickiej katedrze, od Mszy św. dziękczynnej odprawianej pod przewodnictwem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego.

 

W murach katedry, wszystkich przybyłych powitała starosta powiatu legnickiego Janina Mazur.

Biskup legnicki we wprowadzeniu do Mszy św. mówił: - tworzymy to zgromadzenie, w uroczystość tej instytucji, która ma za zadanie służyć mieszkańcom, społeczności. Wsłuchamy się w słowo Boże. Stajemy, by dać się przeniknąć przesłaniu, jakie płynie w Kościele, od Jezusa Chrystusa. Bo tylko to Słowo, może właściwie uporządkować, zorganizować nasze życie, w każdym z wymiarów codzienności i świętowania.

 

W homilii, nawiązując do odczytywanego tego dnia fragmentu księgi Koheleta, zwrócił natomiast uwagę na to, żebyśmy umieli się odnajdywać w tym, czym jest także nasza przemijalność. Władza służebna, też ma w tym ludziom pomagać.

 

- Życzę wszystkim, którzy mają władzę tę samorządową, tego też życzę sobie czy instytucji Kościelnej, czy wszystkim którzy w tę „marność” są zobowiązani z racji swego powołania, czy jako instytucja, głosić Ewangelię, nieść nadzieję i wspomagać struktury samorządowe i wszelkie organizacje. Niech to będzie tą siłą, która nas prowadzi do dobrej współpracy i współdziałania – mówił ksiądz Biskup.

 

II część uroczystości, z okolicznościowymi wystąpieniami, wręczeniem medali XX. lecia Powiatu zasłużonym osobom, nadaniem sztandaru, występami zespołów ludowych, odbyła się w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy.

 

Starostwo jako starostwo, które było najpierw jednostką sądowniczą i skarbową, a potem administracyjną, swymi początkami sięga XIII wieku. Obecny jubileusz, związany jest z podjętą po 1989 r. reformą systemu administracji publicznej. W czerwcu 1998 r. uchwalono ustawę o samorządzie powiatowym, a na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny państwa. Utworzony powiat, jako wspólnota samorządowa, a jednocześnie jednostka podziału terytorialnego kraju, został zobligowany do świadczenia usług publicznych w skali ponad gminnej. Rolę organu stanowiącego i kontrolnego pełni rada powiatu, której kadencja trwa cztery lata, natomiast rolę organu wykonawczego - zarząd powiatu ze starostą na czele.

W obecnych granicach powiatu legnickiego znajdują się: jedno miasto - Legnica, jedno miasto i gmina – Chojnów, oraz sześć gmin: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice i Ruja.

 

 

Tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski
Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama