NIEDZIELA legnicka

legnica

Św. Józef z Kalisza nawiedza diecezję
Rok 2018 w Kościele Polskim obchodzony jest jako Nadzwyczajny Roku świętego Józefa Kaliskiego. W ramach wydarzeń, które zaplanowano na ten rok, obraz Świętego Józefa z Sanktuarium Kaliskiego, nawiedza Koła i Schroniska Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w całym kraju.
 
Ten cudowny obraz nawiedził również placówki Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Diecezji Legnickiej od 22 do 30 lipca. W dniach od 22 do 24 lipca, obraz przebywał w kościele św. Wojciecha na lubińskim osiedlu Ustronie. To właśnie przy tej parafii, od 2009 roku istnieje Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, gdzie na dzień dzisiejszy przebywa 55 mężczyzn.
Obraz do Lubina przybył w niedzielę 22 lipca w godzinach popołudniowych z Koła Wrocławskiego. W drzwiach świątyni powitał go proboszcz parafii, ks. Krzysztof Krzyżanowski, wraz z grupą osób bezdomnych i parafian. Następnie p. Janusz Skowroński, członek Zarządu Towarzystwa, uroczyście wniósł obraz do kościoła. Mszę św. powitalną odprawił proboszcz parafii. W homilii przybliżając postać św. Józefa, mówił także o historii obrazu, oraz o cudach i łaskach, jakie wierni przez wieki wypraszali za wstawiennictwem św. Józefa w kaliskim wizerunku. Pan Bóg poprzez św. Józefa połączył dwie rodziny. Rodzinę osób bezdomnych, którzy swój dom znaleźli właśnie w Schronisku i rodzinę parafialną.
- Towarzystwo im. Św. Brata Alberta rozpoczęło swoją działalność przy naszej parafii, i mimo upływu lat i zmiany lokalizacji, to ciągle, tak jak kiedyś tak i dziś, jesteśmy ze sobą połączeni. Każdy czuje się potrzebny dla każdego. Łączą nas m.in. takie wydarzenia jak to dzisiejsze. Św. Józef, który na tym obrazie przedstawiony jest z Maryją i Jezusem, jest takim łącznikiem miedzy naszymi wspólnotami – mówił ks. Krzysztof.
Mieszkańcy Lubina przyjęli obraz z należnymi honorami, otaczając go czcią, modlitwą i uwielbieniem. Podczas codziennych Eucharystii, nabożeństw i modlitewnych czuwań przed obrazem, modlili się nie tylko mieszkańcy Schroniska, ale także personel, wolontariusze i przyjaciele tej lubińskiej placówki oraz miejscowi parafianie.
Opuszczając Lubin, obraz nawiedził jeszcze Koło Jeleniogórskie, a następnie Koło w Zgorzelcu, po czym, zostanie przewieziony do Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej.
Lubińskie Towarzystwo Przyjaciół im. św. Brata Alberta istnieje od 2009 r. Przez pierwsze lata, pomagano bezdomnym poprzez uruchomienie ogrzewalni, która funkcjonowała przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na lubińskim osiedlu Ustronie. Proboszcz ks. Krzysztof Krzyżanowski, zorganizował pierwsze pomieszczenia i pomagał w funkcjonowaniu placówki. W grudniu 2011 r. dzięki życzliwości miasta, otrzymali w użyczenie budynek przy ul. Parkowej i tam od stycznia 2013 r., dotychczasowa ogrzewalnia, spełnia rolę schroniska dla bezdomnych. Dzisiaj przebywa tam 55 mężczyzn. Zamieszkują pokoje 2, 4 lub 6-osobowe. Do dyspozycji mają w pełni wyposażoną kuchnię, łazienkę oraz kaplicę. Mogą korzystać również z pralki, oraz posiłków. Warunkiem wejścia osoby bezdomnej do budynku, jest trzeźwość.  Osoby korzystające z placówki w miarę potrzeb i możliwości, wyposażane są w czystą odzież, a także mają zapewnione środki czystości osobistej.
W funkcjonowaniu placówki, od początku jej istnienia, pomaga m.in. Urząd Miasta, lubiński MOPS, GOPS oraz ks. Krzyżanowski i ks. Stanisław Brylak, którzy sprawują również duchową opiekę nad bezdomnymi z Lubina.

Tekst i foto: Monika Łukaszów
 

Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama