NIEDZIELA legnicka

legnica

Procesja Eucharystyczna w Legnicy
Procesja z Najświętszym Sakramentem, w uroczystość Bożego Ciała, w stolicy diecezji, przeszła ulicami miasta pod przewodnictwem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, od katedry do sanktuarium św. Jacka, w którym w 2013 r., zostało zapoczątkowane Wydarzenie Eucharystyczne.

 

Podczas Mszy św. w katedrze, Biskup legnicki nawiązując do liturgii Słowa, zwrócił uwagę na sposób w jaki Jezus Chrystus wprowadza swoich uczniów w naukę o Bożym Królestwie. Oni nie rozumieją wszystkiego od razu. Na wiele zdarzeń patrzyli ludzkim spojrzeniem. Ale powoli, wraz ze Swoim Mistrzem, musieli dojść do tej tajemnicy Jego męki i Jego krzyża, aby zobaczyć, że o to właśnie chodziło, żeby On został wydany i dając Siebie na pokarm, leczył człowieka od zgubnych tendencji szukania zaspokojenia swego życia, według swego własnego pomysłu i czasem swej bezradności.

 

- Z podziwem patrzymy na pedagogię Boga, który stopniowo przychodząc do człowieka „wciąga” go w krąg swojego działania – mówił bp Kiernikowski.

 

- Dzisiaj kiedy żyjemy w obliczu różnych kryzysów, które rodzą się z myślenia człowieka że wszystkiemu da radę: i w tym co uważa za dobre, i w tym, czym jest zwiedziony i czyni zło.Jest nam potrzebne dzisiaj w Kościele, w naszych rodzinach tak często przeżywających kryzysy, uświadomienie, że sami nie damy rady, że jesteśmy w potrzebie, że nasze rozwiązania są niewystarczające. Dlatego chcemy iść za Tym, który dał nam Siebie jako źródło życia, jako pokarm. Jezus mówi: przyjdźcie do Mnie nie patrzcie na swoje możliwości, zacznijcie wierzyć że jest możliwe to, co wydaje się niemożliwe. Że możesz wejść w zamysł Boży. Ja jestem Tym, który daje wam Siebie na pokarm, abyście nie błądzili. Żebyście nie szukali tego pokarmu gdzie indziej, żebyście innych nie odsyłali mówiąc: poradźcie sobie sami – kontynuował Biskup legnicki.

 

- To wielka tajemnica. Idźmy w pokorze, prostocie w świadomości tego, że nosząc w sobie tajemnicę człowieka grzesznego, idziemy za Tym, który nie cofnął się przed wyrokiem, ale wydał nam samego Siebie na pokarm. Dlatego publicznie oddajemy Mu cześć, nawet jeśli czasem wzbudza to zdziwienie, czy kontestację ze strony tych, którzy tego nie rozumieją – zachęcał ksiądz Biskup.

 

Procesja odbyła się z udziałem wiernych z legnickich parafii, licznych pocztów sztandarowych, duchowieństwa, sióstr zakonnych, alumnów seminarium, chóru katedralnego, orkiestry, przedstawicieli bractw i stowarzyszeń katolickich. Homilie przy kolejnych ołtarzach, głosili przedstawiciele legnickich proboszczów i wikariuszy. Najświętszy sakrament, nieśli natomiast przełożeni seminaryjni, O. Franciszkanie oraz księża wikarzy.

 

Uczestnicy przeszli ulicami miasta, zmierzając do świątyni, w której przechowywane są Relikwie Ciała Pańskiego. Wydarzenie zapoczątkowane zostało w Święta Bożego Narodzenia 2013 r. Po podjętych wnikliwych badaniach i uzyskaniu orzeczeń, w kwietniu 2016 r., Biskup legnicki ogłosił je w specjalnym komunikacie. W bieżącym roku, w dniu 2 lipca, przypadnie natomiast 3. rocznica oddania ich do publicznej czci.

 

Na zakończenie procesji, Biskup legnicki dziękując wszystkim uczestnikom, organizatorom, służbom i osobom zaangażowanym w przygotowanie i przebieg procesji, raz jeszcze zaapelował:

- Idąc ulicami naszego miasta, rozważaliśmy, że jes to przechodzenie Jezusa Chrystusa ulicami i ścieżkami naszego życia. On po to przyszedł, aby dzielić z nami ludzki los i żeby wziąć na Siebie to, co dla nas jest trudne, z czym się borykamy w naszym życiu, z tym wszystkim co jest swego rodzaju nieporadnością, niesprawiedliwością, krzywdą czy raną. On przyszedł do nas w przedziwnym sakramentalnym znaku, jako więzień i zakładnik miłości Boga i przedziwnej sprawiedliwości, w której Bóg bierze na siebie winy człowieka. Żeby człowiek mógł żyć w przebaczeniu i jedności. Zabierzmy ze sobą to, co do nas dotarło. Strzeżmy te natchnienia, niech będą one aktywne wtedy, gdy będziemy to konfrontowali z różnego rodzaju wyzwaniami. Niech Chrystus będzie dla nas przewodnikiem, który prowadzi nas w głębię naszego ludzkiego życia.

 

Tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski
Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama