NIEDZIELA legnicka

legnica

Pogrzeb ks. prał. Władysława Jóźkowa
W piątkowe południe, 12 XI 2019 r., w legnickiej parafii Świętej Trójcy, odbyły się uroczystości związane z pogrzebem śp. ks. prał. Władysława Jóźkowa.

 

Uroczystości poprzedziły słowa pożegnania wypowiedziane przez: dziekana dekanatu Legnica Wschód ks. Józefa Borowskiego; Stanisława Obertańca dyrektora Radia Plus Legnica który odczytał także list senator Doroty Czudowskiej; Bogdana Orłowskiego przewodniczącego NSZZ Solidarność Zagłębie Miedziowe; Tadeusza Samborskiego prezesa Stowarzyszenia kulturalnego Krajobrazy, Alfredy Demskiej prezes zarządu legnickiego Koła Sybiraków, prezydenta miasta Tadeusza Krzakowskiego oraz ks. Piotra Nowosielskiego wikariusza parafii Św. Trójcy.

Każda z osób, przypominała zasługi i wydarzenia związane ze związkami księdza Prałata, z poszczególnymi grupami społecznymi i jego pracą duszpasterską.

 

 

W homilii, Biskup legnicki przypomniał, że ks. prał. Jóźków, dał się poznać jako człowiek wiary i prawdziwie kochający swą ziemską Ojczyznę.

- Miał wielkie wyczucie tego, czym jest Ojczyzna, wartości chrześcijańskie, ludzkie… doświadczył tego, czym jest system nieprzyjazny człowiekowi i musiał w tym systemie działać, znosić trudy, dawać przykład właściwych postaw. Jego jasna postawa patriotyczna i kościelna, nie zawsze podobała się ówczesnym władzom i dlatego, wyrażali zastrzeżenia co do mianowania go proboszczem. Ale on miał wytrwałą wolę służenia Bogu, Ojczyźnie, i człowiekowi. Kościół powierzał mu różne zadania, które pełnił z prostotą, oddaniem, pokorą i uczciwością, w posłuszeństwie powołaniu. Był pasterzem prowadzącym ludzi do Boga. Umacniając w Kościele postawy: służby, wytrwałości, zdecydowania, trwania przy prawdzie, w tych warunkach w jakich się znajdował, jego spokój, pokój płynął ze związku z Chrystusem. Był dla innych ostoją w trudnościach, w wątpliwościach, bo kierował ich ku Chrystusowi, sam będąc tak zorientowanym – mówił ksiądz Biskup.

 

Zacytował też słowa skierowane pod adresem zmarłego, ze strony jego rodziny. Dziękowano w nich za jego dyspozycyjność, mądrość i rady życiowe, za obecność w czasie wydarzeń rodzinnych. - Zostajesz w naszych sercach i pamięci jako wspaniały, wielki, dobry człowiek i wzór do naśladowania – napisali o ks. Prałacie jego krewni.

 

We Mszy św. pożegnalnej uczestniczyło około 80. księży, którzy zjechali z Metropolii wrocławskiej (tworzą ją diecezje: archidiecezja wrocławska, diecezja legnicka i świdnicka). Obecni byli także przedstawiciele Kościoła Greckokatolickiego i Ewangelickiego. Nie zabrakło obecności delegacji sióstr które pracują w Legnicy, a także siostry zakonne pochodzące z tej parafii. Obok Rodziny, obecni byli miejscowi parafianie, a także delegacje z parafii w których pracował (z Żar, Wrocławia, Wierzbic), oraz ci, którzy z tej parafii pochodzą, bądź są w jakikolwiek sposób z nią związani. Obecne były też liczne poczty sztandarowe, delegacje szkół, harcerzy, związkowe, sybirackie, kombatanckie i miasta. Obok prezydenta miasta, obecni byli też przedstawiciele władz miejskich, parlamentu i samorządowych.

 

Po Mszy św., przy dźwiękach orkiestry dętej, wyruszył ulicami miasta kondukt żałobny na miejscowy Cmentarz Komunalny. Tam, po obrzędach pogrzebowych, trumna z Jego ciałem, została złożona do grobu, który umiejscowiony jest obok grobu jego poprzednika, ks. Tytusa Korczyka.

 

Ks. prał. Władysław Jóźków, prałat honorowy Jego Świątobliwości, zaopatrzony świętymi sakramentami, zmarł 12 listopada 2019 r., po krótkim okresie hospitalizacji (od 9 XI), która została podjęta w wyniku doznania udaru.

 

Zmarłego, długoletniego – bo prawie 51 lat związanego z Legnicą - duszpasterza parafii Św. Trójcy, polecamy pamięci modlitewnej.

Rodzinie zaś, składamy wyrazy współczucia.

 

 

Tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski

 

 

PS.

Relacja dźwiękowa z uroczystości dostępna na stronach Radia Plus Legnica (www.legnica.fm)

 

 

Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama