NIEDZIELA legnicka

legnica

Pogrzeb ks. prał. Wenancjusza Roga
W dniu 13 listopada, w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu, odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Wenacjusza Roga.

- Obyśmy zawsze mieli Pana Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu – takie przesłanie zostawił po sobie zmarły 5 listopada 2019 r., śp. ks. prał. Wenancjusz Róg kapelan honorowy Ojca Świętego.
 
Przypomniał je przewodniczący liturgii pogrzebowej biskup świdnicki Ignacy Dec. Odbyła się ona w wałbrzyskiej parafii, w której zmarły był proboszczem przez 40 lat.
- Pozostanie dla nas przykładem umiłowania kapłaństwa, służby w konfesjonale, solidnego przygotowywania się do konferencji, homilii i kazań. Jego posługa duszpasterska wykraczała poza granice parafii. Był ojcem duchownym kleryków, a następnie kapłanów, duszpasterzem nauczycieli, spowiednikiem alumnów i sióstr zakonnych, rekolekcjonistą, kapelanem Szpitala Górniczego, należał do wielu zespołów diecezjalnych a także dokonał rozbudowy kościoła parafialnego – mówił biskup Dec.

Zwrócił także uwagę na to, że nie zmieniając miejsca pobytu, był duszpasterzem w 3 diecezjach. Najpierw do 1992 r. w Archidiecezji Wrocławskiej; następnie do 2014 r. w Diecezji Legnickiej, a w ostatnim okresie w Diecezji Świdnickiej.  
 
Ks. Wenancjusz urodził się w 1930 r. w Łączkach Kucharskich, w powiecie Dębica (Diecezja Tarnowska). Po zdaniu matury wstąpił do seminarium duchownego we Wrocławiu. Święcenia otrzymał 19 czerwca 1955 r. Po nich został skierowany do pracy w parafii katedralnej, a zarazem objął funkcję prokuratora w Wyższym Seminarium Duchownym. Od 1957 r. podjął na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studia z zakresu teologii moralnej. Po odbyciu studiów, przez rok pracował w Gietrzwałdzie w archidiecezji Warmińskiej.  Od 1962 roku do 1965 pełnił funkcję ojca duchownego we wrocławskim Seminarium. Natomiast od 1965 roku objął funkcję proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu pełniąc ją przez 40 lat do 2005 r. kiedy przeszedł na emeryturę. Pozostał rezydentem w tej parafii do 2011 r., a następnie do chwili śmierci w parafii w Dobromierzu. W 2015 r. świętował swój diamentowy jubileusz kapłaństwa.
 
Ksiądz prał. Róg, został pochowany na parafialnym cmentarzu, przy parafii NiepokalanegoPoczęcia NMP w Wałbrzychu.

Tekst i foto:© ks. Piotr Nowosielski


Relacja w wydaniu gazetowym, w nr 47 edycji legnickiej Niedzieli (24 XI 2019)Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama