NIEDZIELA legnicka

legnica

Podsumowanie roku pracu lubińskiej Poradni
Miniony rok był bardzo owocny dla Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Lubinie. Placówka realizowała zadanie publiczne pod nazwą „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. Św. Joanny Beretta Molla w Lubinie”  finansowane przez Gminę Miejską Lubin oraz projekt "Wsparcie rodzin z terenu Zagłębia Miedziowego w pełnieniu ich funkcji przez indywidualne spotkania terapeutyczno-profilaktyczne ze specjalistami ze Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Joanny Beretta Molla w Lubinie"  finansowany z darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź. Ponadto we współpracy z lubińskim Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnia prowadziła cotygodniowe spotkania grupy wsparcia dla osób uzależnionych.
 
W sumie, w ciągu tylko roku 2019 w Poradni odbyło się ponad 1000 spotkań indywidualnych ze specjalistami (w sumie z obu realizowanych projektów). Na podstawie dokumentacji prowadzonej na potrzeby projektów można oszacować, że z pomocy Poradni skorzystało około 1200 osób, wliczając w to zarówno osoby uczestniczące w indywidualnych spotkaniach jak i wykładach, warsztatach i spotkaniach grup wsparcia.
 
Udzielanie tak szerokiej pomocy nie byłoby możliwe bez środków finansowych przyznanych Poradni przez Gminę Miejską Lubin oraz darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź. To bardzo ważne, że władze samorządowe dostrzegają sens i celowość funkcjonowania tego typu placówek, które przecież niosą realną pomoc mieszkańcom.
 
Od początku swego istnienia Poradnia może również liczyć na przychylność i pomoc parafii św. Maksymiliana Kolbego w Lubinie, gdzie mieści się siedziba placówki. Współpracę z Poradnią rozpoczął w 2015 roku ówczesny proboszcz, ks. prałat Wiesław Migdał, zaś kontynuuje ją obecny proboszcz parafii, ks. Piotr Zawadka. Parafia użycza nieodpłatnie jednego z pomieszczeń na siedzibę placówki, zaś Księża udzielają zawsze wielowymiarowego wsparcia w jej działaniach. Wzorowo przebiega również współpraca z pobliską Szkołą Podstawową nr 10 w Lubinie, która udostępnia sale lekcyjne na prowadzone przez Poradnię warsztaty.
 
W atmosferze wzajemnego zaufania i współpracy między wieloma instytucjami łatwiej jest nieść konkretną, realną pomoc osobom potrzebującym. Po kilku latach funkcjonowania Poradni można zaobserwować, że Klienci zgłaszają się nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale coraz częściej chcą korzystać ze spotkań profilaktycznych, by zapobiec trudnym życiowym sytuacjom. Potwierdza to coraz większe zainteresowanie warsztatami, zarówno dotyczącymi wychowania i komunikacji, jak i szeroko pojętego rozwoju osobistego.
 
Problemy, z jakimi zgłaszają się osoby poszukujące pomocy są niezwykle różnorodne, mają też różny stopień nasilenia. Wiele osób chce skorzystać z porady w kłopotach wychowawczych, w trudnościach z komunikacją w rodzinie, z konsultacji z radcą prawnym czy spotkać się z logopedą by upewnić się, czy rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo. Jest też spora grupa ludzi, którzy potrzebują dłuższego, regularnego wsparcia terapeutycznego. Są to m. in. osoby doświadczające depresji, nerwic, trudności z rekonstrukcją rodziny, wypalenia zawodowego i wyczerpania codziennością. Zgłaszają się także osoby, które doświadczyły zdrady małżeńskiej, są ofiarami przemocy, są uzależnione bądź zmagają się z problemem uzależnienia u bliskiej osoby. Spektrum problemów, z jakimi zgłaszają się do Poradni Klienci jest bardzo szerokie.
 
To, co wyróżnia Poradnię spośród innych podobnych placówek to bezpłatne i anonimowe usługi – co pozwala nawet osobom gorzej sytuowanym bądź nieśmiałym podjąć decyzję o skorzystaniu z pomocy. Dla wielu osób, które kontaktują się z Poradnią istotne jest, że działa ona zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, choć oczywiście z porad czy warsztatów może skorzystać każdy.
 
Wielkim plusem Poradni jest fakt, iż gromadzi ona wielu specjalistów o szerokim zakresie kompetencji w ramach jednej placówki (klient może zostać objęty całościową pomocą na wielu polach życia – od prawnika, przez logopedę, po terapeutę, bez konieczności poszukiwania dodatkowego wsparcia gdzieś indziej. Ogromnym atutem lubińskiej Poradni jest jej fachowy, kompetentny i życzliwy personel. Znajdziemy tu specjalistów takich jak: psychoterapeuta, terapeuta rodziny, terapeuta uzależnień i współuzależnień, para z Ruchu „Spotkania Małżeńskie”, terapeuta NEST, doradcy rodzinni, logopeda, psychodietetyk, prawnik kanonista i radca prawny. To ludzie, dla których wykonywana praca jest czymś więcej niż tylko zawodem, jest misją, w którą wkładają całe swoje serce i w którą angażują się często dużo bardziej, niż wynikałoby to zakresu obowiązków na ich stanowisku. Tutaj na pierwszym miejscu jest człowiek i jego dobro, nie zaś formalności (choć i one, oczywiście, są zachowane). Trzeba jednak zauważyć, że pomoc nie zawsze jest lekka, łatwa i przyjemna do przyjęcia przez klienta – często wymaga od niego zmiany myślenia, nawyków, pójścia trudniejszą drogą i wykonania pracy nad sobą. Z Bożym błogosławieństwem, przy wykorzystaniu ludzkich umiejętności i materialnych środków – jest jednak możliwe udzielanie konkretnej, skrojonej na miarę potrzeb Klienta pomocy.
 
Agata Szymkowiak, dyrektor Poradni
 
Kontakt z Poradnią:
Tel. 697 672 275
e-mail: poradniajbm@diecezja.legnica.pl
http://pr.diecezja.legnica.pl
facebook.com/poradniajbm
 

Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama