NIEDZIELA legnicka

legnica

Nowi szafarze w diecezji
Od soboty 23 marca 2019 r., nasza diecezja cieszy się nowymi 36. Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii św. Uroczystości w katedrze legnickiej przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Uroczystość odbyła się z udziałem proboszczów z parafii z których pochodzą szafarze, a także ich rodzin i znajomych, obchodzących ten dzień, jako szczególne święto.

 

W homilii, Biskup legnicki nawiązał do odczytywanego tego dnia Słowa Bożego, zawierającego przypowieść o Synu Marnotrawnym. - Będziecie mogli posługiwać tajemnicy Komunii, zanosząc postać chleba, czy też w pewnych okolicznościach podając kielich z tą tajemnicą Jezusa Chrystusa, który przyjął na siebie wszelki ludzki grzech i mimo tego że nie popełnił żadnego błędu, grzechu, niewierności, utożsamił się z tym marnotrawnym synem. Życzę byście posługując tej Tajemnicy, sami dobrze, mocno i głęboko odkrywali prawdę, że mimo wysiłku żeby być dobrym, porządnym, wszyscy nosimy w sobie tę wielką skazę syna marnotrawnego.

 

Zachęcał też do wytrwania w tej posłudze, a bliskich do wspierania ich modlitwą. - Wasza posługa jest związana z pokornym dawaniem siebie do dyspozycji tam, gdzie potrzeba, według uznania duszpasterzy, w szczególności w zanoszeniu Komunii św. do chorych. Miejcie tę posługę na uwadze i chciejcie się nią właściwie szczycić. Wszyscy bliscy, wspomagajcie ich modlitwą. Ważne jest otoczenie ich troską, aby strzegli tego szczególnego daru i posługi zanoszenia Ciała Pańskiego i podawania kielicha potrzebującym. Niech to wszystko służy budowaniu Ciała Chrystusa, jakim jest wspólnota Kościoła – życzył bp Kiernikowski.

 

W diecezji legnickiej, kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., winni mieć ukończone 25 lat, a funkcję tę we wspólnotach parafialnych, mogą pełnić do ukończenia 65. roku życia. Wymaga się od nich, aby odznaczali się nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością, a także poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych parafii.

Posługa ta, wymaga odpowiedniego przygotowania. Dlatego przed otrzymaniem upoważnienia od Biskupa diecezjalnego, kandydat jest zobowiązany do ukończenia studium przygotowawczego. Obecni szafarze, pochodzących z mniejszych i większych parafii, od października ub.r., jako kandydaci, uczestniczyli w spotkaniach, na których podejmowane były wyznaczone tematy teologiczno-liturgiczne oraz ćwiczenia praktyczne. Mieli także stworzoną okazję do modlitwy i duchowego umocnienia. Dlatego w programie każdego spotkania, zawsze obecna była Msza święta z homilią o tematyce eucharystycznej.

Kurs przygotowawczy zakończył się egzaminem pisemnym z teorii i ustnym z praktyki udzielania Komunii świętej podczas Eucharystii i zanoszenia jej chorym.

 

Wśród nowych szafarzy, znaleźli się mężczyźni pełniący różne funkcje i zatrudnieni w różnych zawodach. Są wśród nich np. nauczyciele, lekarze, dziennikarze, samorządowcy, czy też gospodarze. Przygotowywali się oni tej posługi, pod opieką diecezjalnego duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ks. dr Tomasza Krauze.

 

 

 

tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski
Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama