NIEDZIELA legnicka

legnica

Nabożeństwo ekumeniczne w cerkwi prawosławnej w Legnicy
„Dąż do sprawiedliwości”  – te słowa zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa, towarzyszą w tym roku spotkaniom ekumenicznym, podczas trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 
Od 18 do 25 stycznia trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przez 7 dni rozważane jest Słowo Boże, prowadzona jest wspólna modlitwa, ale również odbywają się wykłady i koncerty. Wszystko po to, by szukać tego, co przybliża i łączy wyznawców Chrystusa. W ramach modlitw o jedność chrześcijan, we wtorek 22 stycznia w cerkwi prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy, na wspólnym nabożeństwie ekumenicznym spotkali się wierni ewangelicy, prawosławni, grekokatolicy i katolicy. Na wspólną modlitwę przybyli przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego na czele z biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, i ks. Andrzejem Jarosiewiczem, delegatem biskupa legnickiego ds. ekumenizmu, a także ks. Jerzy Gansel z parafii Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ks. Mirosław Drapała proboszcz parafii greckokatolickiej. Wraz ze zgromadzonymi w cerkwi wiernymi, modlili się klerycy i przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego, siostry zakonne oraz księża dziekani legnickich dekanatów. Wspólnie modlili się o jedność, pokój i sprawiedliwość.
Spotkaniu przewodniczył ks. Lubomir Worchacz proboszcz miejsca oraz zaproszony przez niego ks. Sławomir Sorokanycz z parafii w Studzionkach. W słowie skierowanym do uczestników nabożeństwa, ks. Worchacz powiedział m.in.: - Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym szerzy się wykluczenie, wykorzystywanie i niesprawiedliwość. Pogłębia się przepaść miedzy bogatymi a ubogimi. Sukcesy ekonomiczne stają się decydującym czynnikiem w relacji miedzy ludźmi, narodami czy wspólnotami. To często wywołuje napięcia i konflikty. Jakże trudno cieszyć się pokojem, kiedy w świecie brak sprawiedliwości. Ewangelia, którą słyszeliśmy, którą wierni kościoła prawosławnego słyszą na doksologii w dzień nowego roku, kiedy proszą o wybaczenie swoich grzechów i kiedy proszą o błogosławieństwo na nadchodzący rok, mówi przede wszystkim o tym, ze mocą chrztu wszyscy chrześcijanie uczestniczą w prorockiej misji Pana Naszego Jezusa Chrystusa, misji głoszenia Jego nauki słowem i czynem, głoszenia dobrej nowiny ubogim i słabym. Gdy podejmiemy tą misję, jako chrześcijanie, Duch Boży będzie z nami. Umacniając nas do pracy na rzecz sprawiedliwości. Nasza chrześcijańska godność wymaga tego, abyśmy mówili i postępowali w taki sposób żeby słowa, które przypomniał nam dzisiaj z ewangelii Pan Nasz Jezus Chrystus, spełniały się codziennie wobec ludzi żyjących wokół nas.
Swoje słowo wygłosili także przedstawiciele pozostałych Kościołów, wśród nich biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.
- Jedność chrześcijan to jest zanurzanie nas w przedziwnej sprawiedliwości. Bo tu nikt z nas nie ma racji, możemy tak powiedzieć. My wszyscy potrzebujemy odniesienia do jednego. Wtedy będziemy jednością. Niech Bóg nam udzieli tej łaski, stosownie do naszych konkretnych sytuacji indywidualnych i wspólnotowych, byśmy umieli żyć w tym duchu. Duchem takiej sprawiedliwości, która wyrasta z tajemnicy chrztu Jezusa i naszej, czyli naszego zanurzenia w tajemnicy Paschalnej Jezusa. Tego życzę wam wszystkim ze wszystkich naszych orientacji wyznaniowych. Jeden jest Pan, jedna wiara i jeden chrzest – mówił Ksiądz Biskup.
Nabożeństwo zakończył wspólny śpiew kolęd w języku polskim i ukraińskim zgromadzonych w świątyni wiernych.
 
Tekst i foto: Monika Łukaszów

Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama