NIEDZIELA legnicka

legnica

Miedziowa Barbórka w Lubinie
Jak co roku, 4 grudnia, dzień św. Barbary, był w diecezji legnickiej świętem pracujących na jej terenie górników i skalników. W Lubinie, siedzibie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi (KGHM) uroczystej Mszy św., w intencji górników i ich rodzin przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

 

We Mszy św. koncelebrowanej, uczestniczyli także: biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński, legnicki biskup senior Stefan Cichy, księża proboszczowie parafii leżących w obrębie Kombinatu, oraz księża reprezentujący różne instytucje diecezjalne.

 

Uczestnikami Mszy św. byli górnicy i pracownicy Kombinatu wraz ze swymi rodzinami, przedstawiciele władz samorządowych, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., dyrektorzy kopalń i Spółek. Liturgię ubogacili oprawą muzyczną Chór męski i Orkiestra Zakładów Górniczych Rudna, oraz asysta górnicza.

 

- Pragniemy pochylić dziś czoło przed waszym trudem i odwagą, a równocześnie szczerą modlitwą, chcemy wypraszać dla was potrzebne łaski, by Bóg błogosławił wasz trud, a św. Barbara czuwała i miała was w opiece – mówił witając wszystkich przybyłych, ks. prał Wiesław Migdał, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe, w której tradycyjnie odprawiana była Eucharystia.

 

Natomiast w imieniu Zarządu Kombinatu, o odprawienie Mszy św. w intencji górników, ich rodzin a także tych, którzy „odeszli na wieczną szychtę” poprosił Prezes Zarządu Marcin Chludziński.

 

Homilię wygłosił biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Nawiązał w niej do czytań mszalnych oraz patronki górniczego święta.

- Tradycyjnie obchodzimy to święto, św. Barbary patronki górników. Modlimy się, z górnikami i za górników, za rodziny, za całą społeczność która jest związana z górnictwem. Ta praca, narażona jest jak wiadomo na szczególne trudności i niebezpieczeństwa, jest tak bardzo potrzebna do wytwarzania tego, co służy naszemu życiu. Ale to nie jest wszystko. Chodzi o coś więcej. Chodzi o to, by podczas tej pracy, w tym środowisku, tworzyła się wspólnota ludzi żyjących – my mówimy to jako ludzie wierzący – duchem Jezusa Chrystusa i prosimy św. Barbarę, aby jej wstawiennictwo, pomagało nam tym być – mówił Biskup legnicki.

 

Zwracał też uwagę na to że: - dzisiejszy człowiek, tak bardzo mocno jest zafascynowany sobą, tym co robi, co osiąga. Czy to będą rzeczy dobre, czy wątpliwe i czasem się tym jakby zachłystuje. Wiele rzeczy które robimy jest potrzebnych, są ważne, ale nie tylko o to chodzi. Chodzi o odkrywanie tego co zakryte, żeby moc Ducha Bożego przemieniała nas, nasz sposób patrzenia, żebyśmy nie byli osadzeni tylko w tym, co czynimy my, ale co Bóg dla nas czyni, jak nas przemienia.

 

Uświadamiając sobie że Jezus Chrystus, jest Tym, który przyjął na siebie zło, przyjął krzyż ale też przebaczył, aby ci którzy czasem walczą ze sobą, między sobą, mogli się pojednać, dał takiego Ducha. Ten fakt, ma nam pomóc w zrozumieniu że: - To jest racja naszego gromadzenia się, naszej modlitwy, składania sobie życzeń, byśmy w całej tej pracy, we wszystkich sukcesach ale i porażkach wiedzieli że chodzi o coś innego. św. Barbra jest patronką takiej postawy. Poddała się okrucieństwu ojca, żeby mu przebaczyć, żeby ukazać mu że jest coś więcej, niż tylko jego plany wobec niej.

 

- Tutaj się o to modlimy. Obyśmy wychodzili stąd z duchem Jezusa Chrystusa, w oparciu o Niego. Byśmy odkrywali to, co normalnie jest zakryte przed człowiekiem, i obyśmy dzięki wstawiennictwu św. Barbary, najwięcej z tej tajemnicy mogli w sobie przeżywać, pozwalać by otwierała się perspektywa przyjścia Pana, który gdy przyjdzie, gdy Go przyjmiemy, daje pokój – życzył wszystkim Biskup legnicki.

 

Warto przy tej okazji przypomnieć, że tradycje górnicze na terenie naszej diecezji sięgają czasów książąt piastowskich: Bolesława Wysokiego i jego syna Henryka Brodatego, który np. w 1211 roku, nadał Złotoryi prawa miejskie i przywilej miasta górniczego. Natomiast w XIII wieku w Leszczynie, a także sąsiednim Wilkowie, Prusicach, Kondratowie czy Sichowie, po raz pierwszy zaczęto schodzić pod ziemię, aby kopać margle miedzionośne.

W latach 40. ubiegłego stulecia, ruszyły pierwsze kopalnie miedzi – ZG Lena, ZG Nowy Kościół czy ZG Konrad. To właśnie pracujący w nich górnicy w latach 60. i 70. XX wieku jako pierwsi zasilili kadrowo powstające Nowe Zagłębie Miedziowe, które budowało ZG Lubin i ZG Polkowice, po potwierdzeniu 23 marca 1957 roku, przywiezionych przez geologa Jana Wyżykowskiego do Państwowego Instytutu Geologicznego, czterech rdzeni zawierających rudę miedzi. Wydobyto je podczas wierceń poszukiwawczych w okolicach Sieroszowic. Oficjalna nazwa Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi, pojawiła się 1 maja 1961 roku.

 

Górnicy miedzi, mają podobnie jak górnicy węgla swoje rytuały i zwyczaje, które obchodzone są każdego roku w okolicach wspomnienia św. Barbary. Należą do nich m.in.: karczmy piwne, babski comber, skok przez skórę, marsz lisa majora, czy też pobudki górnicze grane o 6 rano w miejscach zamieszkania kierownictwa.

 

Po Mszy św., w godzinach południowych, przedstawiciele kierownictwa, oddziałów i spółek KGHM oraz instytucji noszących imię inż. Jana Wyżykowskiego, złożyli kwiaty pod jego pomnikiem jak odkrywcy Polskiej Miedzi w Lubinie.

 

 

Tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski

 
Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama