NIEDZIELA legnicka

legnica

Mamy już XXV lat
Bieżący rok, jest dla naszej edycji legnickiej Niedzieli rokiem jubileuszowym. Przed XXV laty, w I niedzielę września 1993 roku, ukazał się nasz 1 numer, dzięki porozumieniu zawartemu między Redakcją "Niedzieli" reprezentowaną przez ówczesnego Redaktora Naczelnego ks. Inf. Ireneusza Skubisia, a pierwszym biskupem diecezji legnickiej Tadeuszem Rybakiem.
 
Chcemy tą rocznicę przeżyć na dziękczynnej modlitwie, za ćwierć wieku obecności w życiu duszpasterskim naszej diecezji. Stąd też jej obchód koncentrujemy w dwóch miejscach: w stolicy diecezji – Legnicy, zatrzymując się przy Relikwiach Wydarzenia Eucharystycznego w sanktuarium św. Jacka, oraz w Krzeszowie – miejscu obecności najstarszego obrazu Maryjnego w Polsce i wiekowej przy nim modlitwy pielgrzymów, przybywających tu szczególnie z Polski, Czech i Niemiec. Ze względów organizacyjnych, te spotkania modlitewne odbędą się: w poniedziałek 5 listopada w Legnicy, o godz. 17.00 w sanktuarium św. Jacka, a następnego dnia w Krzeszowie, od godz. 10.30, z udziałem we Mszy św. odprawianej pod przewodnictwem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego.
 
Zapraszamy do tej wspólnej modlitwy wszystkie osoby, którym bliska jest „Niedziela”. Zaproszenie kierujemy pod adresem: czytelników, korespondentów, naszych byłych i aktualnych współpracowników, kolporterów, dobrodziejów oraz przedstawicieli Redakcji Centralnej z Częstochowy i edycji diecezjalnych. Będziemy oczekiwać gości w wymienionych wyżej dniach i miejscach.
 
Pierwszy numer Niedzieli legnickiej, na udostępnionych 2 stronach, zawierał wywiad ks. Ireneusza Skubisia z biskupem Tadeuszem Rybakiem, oraz prezentację, niedawno powołanej do życia Diecezji. W treści wywiadu, ksiądz Biskup zawarł główne motywy, które stały u podstaw jego decyzji o związaniu się Diecezji z tym tygodnikiem. "Moim osobistym pragnieniem jest współpraca diecezji z "Niedzielą" i przez to pismo poszerzanie oddziaływania Kościoła. Przekonałem się, że "Niedziela" jest pismem, które odpowiadałoby oczekiwaniom i potrzebom tutejszego środowiska. W sposób aktualny traktuje bowiem naukę Kościoła, odważnie podejmuje współczesne problemy życia społecznego i religijnego, przynosi aktualne informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie, informacje, które ukazują kierunki działania Kościoła, jego wielką służbę człowiekowi, społeczeństwu i oczywiście, naszemu narodowi” - mówił wtedy bp Rybak.
 
Dziś edycja dociera już do nas na 8, pełnokolorowych stronach. Czas jej istnienia zaowocował różnymi przedsięwzięciami. Za trud propagowania czytelnictwa prasy katolickiej w parafiach, Redakcja w Częstochowie co roku w sposób symboliczny składa podziękowanie księżom proboszczom, a za ich pośrednictwem wiernym w parafiach, przyznając pamiątkowy medal „Mater Verbi”. Na przestrzeni lat, te medale trafiły do ponad 20 parafii, a także osób indywidualnych, będących stałymi współpracownikami edycji.  
 
Na przestrzeni 25 lat, "Niedziela legnicka" propaguje nauczanie kolejnych biskupów diecezjalnych, jest obecna i relacjonuje wydarzenia duszpasterskie, stała się fundatorem nagród w konkursach, olimpiadach, festiwalach piosenki, była organizatorem sympozjów i innych wydarzeń służących popularyzowaniu mediów katolickich.
 
Dziękując wszystkim naszym czytelnikom za sięganie po „Niedzielę legnicką”, współpracownikom za jej prowadzenie i rozpowszechnianie, zapraszam do wspólnej modlitwy.
 
Ks. Piotr Nowosielski
Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama