NIEDZIELA legnicka

legnica

Lubin pożegnał swojego proboszcza
W poniedziałek, 16 kwietnia, w lubińskiej parafii pw. św. Jana Sarkandra, odbyły się uroczystości pogrzebowe jej proboszcza, ks. kan. Andrzeja Drwiły  
 
Na Mszę św. pogrzebową, obok rodziny i parafian, przybyło także liczne grono gości, w tym ponad 100 księży, nie tylko z diecezji legnickiej, ale i sąsiednich, wśród których obecny był także ks. Antoni Drwiła, brat Zmarłego, pracujący w Archidiecezji wrocławskiej.
Przed liturgią, słowa pożegnania wypowiedzieli przedstawiciele rodziny, lokalnych władz, parafian, a także senior rocznika święceń Zmarłego ks. Marian Chomiak będący duszpasterzem w diecezji świdnickiej.   
 
Eucharystii przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. - Pan Bóg, zabrał go spośród nas – patrząc po ludzku – w sposób nieoczekiwany. Zadbał o to, aby był tam, gdzie On sam jest, gdzie jest mieszkań wiele – mówił w wygłoszonej homilii ksiądz Biskup - Ks. Andrzej tego Pana znał i stale poznawał, pośród trudności, i dziś już jest po drugiej stronie, w tym mieszkaniu, które Pan przygotował, Ten, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. I tej Drogi, nikt nie zniekształci, tej drogi krzyża ku zmartwychwstaniu; i tej Prawdy, którą jest grzeszność człowieka i przebaczenie ze strony Boga – nikt nie może zanegować, bo Bóg jest wierny; i tego Życia nikt nie odbierze, bo rodzi się ono, powstaje, z tajemnicy krzyża, z tajemnicy śmierci. Dziękujemy Bogu za jego życie i za jego posługę.
 
Na zakończenie Mszy św., słowa pożegnania wygłosili: mgr inż. Jan Zimroz jako przedstawiciel Rady Parafialnej, oraz w imieniu księży z Dekanatu ks. prał. Wiesław Migdał.
 
Ks. Andrzej Drwiła, urodził się w 1950 roku w Żarowie. Tam też, w 1964 roku ukończył szkołę podstawową. Natomiast we Wrocławiu, ukończył (w 1969 r.) szkołę średnią, którą było Technikum Geodezyjne i studia geodezyjne na ówczesnej Akademii Rolniczej (w 1974 r.). Osiągnąwszy tytuł magistra inżyniera geodety, przez kilka lat, pracował w tym zawodzie, lecz głos powołania był silniejszy i w 1978 r. rozpoczął studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Po ich ukończeniu i formacji duchowej, w dniu 21 maja 1983 roku, otrzymał święcenia prezbiteratu z rąk ówczesnego arcybiskupa Henryka Gulbinowicza.
Po święceniach, pracował jako wikariusz w parafiach: św. Wojciecha w Jeleniej Górze (1983-85), św. Michała Archanioła we Wrocławiu – Muchoborze Wlk. (1985-91), i św. Maksymiliana M. Kolbe w Lubinie (1991-95). Natomiast w 1995 r. został ustanowiony pierwszym proboszczem nowej parafii św. Jana Sarkandra w Lubinie.
Od 2006 r. pełnił funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Geodetów i Kartografów. Był także członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Legnickiej a od 2007 r. Kanonikiem Honorowym Legnickiej Kapituły Katedralnej. Natomiast od 2012 r. był wicedziekanem, a później dziekanem Dekanatu Lubin Wschód.
Zmarł, 12 kwietnia 2018 r., w 68. roku życia i 35. roku kapłaństwa.
 
Uroczystości pogrzebowe przebiegały dwa dni. Najpierw w niedzielę 15 kwietnia, o godz. 18.00 miało miejsce wprowadzenie ciała do kościoła św. Jana Sarkandra w Lubinie i czuwanie modlitewne przy zmarłym, zakończone o godz. 20.00 Mszą Świętą odprawianą pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Marka Mendyka.
 
Natomiast następnego dnia, w poniedziałek 16 kwietnia, modlitwa przy zmarłym rozpoczęła się o godz. 10.00. Od godziny 11.30 miały miejsce oficjalne przemówienia i pożegnania, o godz. 12.00 Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa legnickiego, a po niej kondukt żałobny przejechał na Cmentarz Komunalny w Lubinie (tzw. „Nowy”, przy ul. Zacisze), gdzie złożona została trumna z ciałem Zmarłego do grobu.
 
Śp. ks. Andrzeja Drwiłę, polecamy pamięci modlitewnej
 
Tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski


Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama