NIEDZIELA legnicka

legnica

Legniccy maturzyści u Królowej Polski
Pierwszy dzień wiosny, 21 marca, stał się w naszej diecezji dniem pielgrzymki maturzystów do tronu Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski. Również w bieżącym roku, 2. tysięczna grupa uczniów, ich katechetów, nauczycieli i wychowawców, przybyła do Częstochowy, aby stanąć na modlitwie przed Jej Obrazem.

 

Po przyjeździe na Jasną Górę, który - jak stwierdzali w swoich wypowiedziach - znów dla większości maturzystów, był pierwszym w życiu spotkaniem z tym miejscem, młodzież zaproszona była do Bazyliki. W niej, obok obok animacji muzycznej przygotowanej przez diakonów naszego Seminarium: Mateusza Maleńczuka, Mateusza Nawrota, Szymona Opałę i kleryka Artura Jaguszczaka wraz z ks. prefektem Tomaszem Kołodziejem, młodzi ludzie korzystali z sakramentu pokuty. Tu także miała miejsce okolicznościowa konferencja na temat: Po co Kościół w życiu?, wygłoszona przez ks. dr Wojciecha Węgrzyniaka z Archidiecezji Krakowskiej.

 

Po przygotowaniu do liturgii, wszyscy uczestnicy pielgrzymki, zostali zaproszeni do udziału w Eucharystii, w kaplicy Cudownego Obrazu. Przewodniczył jej, w gronie prawie 60 koncelebransów biskup senior Stefan Cichy.
 

W kaplicy, powitał wszystkich przybyłych o. Jan Poteralski OSPPE podprzeor Jasnej Góry. - Tu, do Maryi ludzie zawsze przychodzili, szukając rozwiązania swoich problemów. Dziś jesteście tu także wy, w wyjątkowym momencie swojego życia. Drodzy Młodzi! Niech wam Pan Bóg błogosławi, Maryja ma zawsze w swej opiece, a wy, idźcie w przyszłość, idźcie z Chrystusem, z różańcem w ręku, za krzyżem, jako mężczyzna i kobieta - życzył maturzystom.

 

Natomiast biskup Stefan Cichy, w wygłoszonej homilii nawiązał do symboliki drogi. - Każda pielgrzymka to przebyta droga, nie tylko w kilometrach, ale także droga duchowa – mówił biskup Senior.
Zwrócił uwagę, że każdy kierowca udający się w drogę, musi mieć nie tylko pojazd, ale i dobrą widoczność, kierownicę i hamulce. - W życiu ludzkim podobnie. Potrzebujemy jasnego rozeznania drogi. Trzeba nam więc poznawać naukę Chrystusa. Nie tylko w czasie katechizacji, ale i potem, stale winniśmy zgłębiać prawdę Ewangelii. Trzeba też o jej wskazaniach pamiętać i stosować, aby dobrze kierować swoim życiem. Trzeba też czasem umieć z czegoś zrezygnować, hamować się, aby utrzymać się tej drogi, którą wskazuje Chrystus.

Życzył też, aby w Maryi dostrzegać tę, która wskazuje drogę do Jej Syna. - Módlmy się aby wypraszała nam pójście zawsze właściwą drogą – apelował ksiądz Biskup.


Po Mszy świętej, znów była okazja do indywidualnego lub grupowego zwiedzania Jasnej Góry, a następnie odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Pomocą w jego przeżyciu, jak i całej pielgrzymki, była m.in. książeczka pielgrzyma opracowana przez dk. Emiliana Gwiżdża, zawierająca pieśni, modlitwy i rozważania.

 

W przebieg pielgrzymki, zaangażowała się młodzież ze swymi katechetami z I LO w Bolesławcu (czytanie, psalm, modlitwa wiernych, śpiewy chóru, prowadzenie Drogi Krzyżowej - katecheci: ks. Artur Kaproń i ks. Tomasz Krauze), młodzież z II LO w Bolesławcu (akt oddania się młodzieży Matce Bożej - katecheta: ks. Dawid Kostecki), oraz młodzież z Salezjańskiego LO w Lubinie (nagłośnienie podczas Drogi Krzyżowej - katecheta: ks. Bartłomiej Janke SDB)..

 

My także przyłączamy się do podziękowań pod adresem uczestników, organizatorów i wszystkich zaangażowanych w przebieg XXVI pielgrzymki maturzystów, odbytej 21 marca 2019 r.

 

Tekst i foto: © ks. Piotr NowosielskiNiedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama