NIEDZIELA legnicka

legnica

Kiedyś był trzynasty, teraz pierwszy…
Mowa o ks. prof. dr hab. Józefie Majce, którego 100 lecie urodzin i 25 rocznicę śmierci, uczczono 28 maja br. Sympozjum naukowym, w murach wrocławskiego Wyższego Seminarium Duchownego.
 
Dlaczego trzynasty?
Dlatego, że kiedy urodził się 31 maja 1918 r. w Suchorzowie, był 13. najmłodszym dzieckiem w swojej rodzinie. Kiedy zmarł jego ojciec, miał 2 lata. I choć z takiego okresu życia zazwyczaj mało się pamięta, ks. Majka zapamiętał swoje spotkanie z chorym, umierającym tatą i jego swoistym testamentem. – Ty będziesz księdzem – miał usłyszeć i te słowa już mu towarzyszyły, aż do osiągnięcia tego celu, kiedy to w Tarnowie 8 sierpnia 1942 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Edwarda Komara.
 
A dlaczego pierwszy?
Bo poświęcono mu całe sympozjum, podczas którego – tak to określmy – był „na pierwszym planie”. Mimo tego, że głos zabrało kilkunastu prelegentów, przedstawiając różne aspekty i dziedziny życia w które się angażował, każdy powtarzał że jest jeszcze wiele do powiedzenia w podejmowanym temacie, ale ograniczone ramy czasowe na to nie pozwalają. Nie mniej jednak, przypomniane zostały jego pionierskie zasługi dla życia Kościoła w Polsce, nauki i Kościoła na Dolnym Śląsku. Należały do nich m.in.: po wojnie, w roku 1946, został powołany na kierownika Krajowej Centrali Caritas w Warszawie (z siedzibą w Krakowie); na polecenie swojego biskupa diecezjalnego, zorganizował kursy dokształcające dla duchowieństwa na terenie diecezji tarnowskiej; na KUL zlecono mu utworzenie najpierw Sekcji Teologii Pastoralnej, a później Instytutu Pastoralnego przy Wydziale Teologicznym KUL, którego stał się pierwszym kierownikiem; po przybyciu w 1970 r. do Wrocławia, przystąpił do tworzenia niemal od podstaw zrębów organizacyjnych przywróconego przez Stolicę Apostolską Wydziału Teologicznego. Szybko opracował statut Wydziału, w którym została ujęta struktura wszystkich trzech stopni studiów teologicznych: studium podstawowego dla kandydatów do kapłaństwa, teologii dla świeckich, studium licencjackiego i studium doktoranckiego. Ukształtował przy tym wraz z ks. Janem Kruciną specjalizacje i zespoły katedr; rozpoczął organizowanie Wrocławskich Dni Duszpasterskich; był przewodniczącym Komisji Przygotowawczej Synodu Wrocławskiego; a w dziedzinie naukowej stał się pionierem w opracowaniach, rozwoju i tworzenia nowych narzędzi naukowych w zakresie metodologii nauk teologicznych i społecznych, katolickiej nauki społecznej i socjologii religii.
 
Owocne 75. lat życia
Ks. prof. Józef Majka, bardzo intensywnie wykorzystał czas swego życia. Począwszy od pierwszych parafii gdzie pracował jako wikariusz (Biecz, Nawojowa, Nowy Sącz) poprzez czas studiów, a potem działalności naukowej na KUL, aż do czasu przybycia do Wrocławia i 18 lat rektorowania w Wyższym Seminarium Duchownym. Mimo różnych przeciwności (np. przez 20 lat czekał na zatwierdzenie swojej pracy habilitacyjnej, przez pewien okres czasu nie otrzymywał od władz paszportu na wyjazdy zagraniczne), w pamięci swoich przyjaciół, współpracowników i studentów pozostał jako człowiek nieugięty, jako człowiek opozycji moralnej wobec ówczesnego reżimu komunistycznego. W całej swej bogatej działalności naukowo-dydaktycznej kierował się miłością do Kościoła i wiernością prawdzie. Brał udział w zjazdach, konferencjach naukowych i duszpasterskich w kraju i za granicą. Należał do licznych towarzystw i komisji, a przede wszystkim pisał, pisał, pisał… To owocowało ścisłą współpracą z zespołami redakcyjnymi wielu czasopism krajowych i zagranicznych (ponad 300 publikacji naukowych) i wydawaniem własnych pozycji książkowych. Swoją wiedzą dzielił się i zachęcał do jej zgłębiania swoich uczniów czego owocem były powstające prace magisterskie, licencjackie i doktorskie.
Wielu księży Metropolii Wrocławskiej, oraz pracujących obecnie poza jej granicami, należy do tego grona prawie 600. kapłanów, którzy za jego długiej kadencji rektorskiej otrzymało formację teologiczno-pastoralną….
W roku 1988 przeszedł na emeryturę. Ale w dalszym ciągu prowadził aktywną działalność naukowo-dydaktyczną i ogłaszał dalsze swoje publikacje. Zmarł 19 marca 1993 r. w uroczystość św. Józefa, swego Patrona. Ciało jego spoczęło w grobowcu zasłużonych kapłanów na cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu
 
Właśnie tej bogatej osobowości, obdarzonej przez Boga niezwykłymi talentami, które potrafił wykorzystać, poświęcone było wrocławskie Sympozjum pt. Wokół osoby i dzieła ks. prof. Józefa Majki.
 
Pozostaje dalej aktualnym także prośba wyrażona w jego testamencie:
Duszę moją polecam miłosierdziu Bożemu oraz modlitwom moich uczniów i wychowanków, gdziekolwiek się znajdują... O Jezu, mój Zbawicielu, Tobie się powierzam. Amen (z testamentu ks. prof. Józefa Majki)
 
Tekst i foto; © ks. Piotr Nowosielski
 
 
 
Wypowiedzi o ks. Józefie Majce:
 
Bardzo dużo zawdzięczam ks. Rektorowi Majce, ucząc się od niego. Bo byłem tutaj prefektem, wicerektorem a potem, po nim, rektorem. Wtedy, po przyjacielsku służył nam swoją radą. Bp Ignacy Dec
 
Chcemy oddać Panu Bogu cześć za życie i działalność księdza prof. Józefa Majki
Ks. prof. dr hab. Jan Krucina
 
Winniśmy wszyscy, jako naukowe środowisko wrocławskie wczytywać się w aktualną myśl ks. Józefa Majki na dzisiejsze czasy i czynić to w głębokim przekonaniu, że choć odszedł od nas, jest wśród nas nadal i nadal nas uczy. śp. ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki
 
Dostrzegał w odróżnieniu od wielu innych socjologów, głęboki związek wiary z życiem człowieka. Ponadto wyraźniej patrzył na kwestie moralne i duchowe, a nie tylko przez pryzmat zewnętrznych wskaźników. Umiał dostrzec i rozróżnić sekularyzację życia wśród ludzi, od sekularyzacji Kościoła ks. dr Wojciech Sadłoń SAC (Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie)  
 
Pracuj! Tak jednym słowem można streścić życie i działalność ks. prof. Józefa Majki mojego Rektora, który zawsze podkreślał że największym nieszczęściem jest dla człowieka marnowanie czasu. Uczył nas pracy „z doskoku”. – Masz 5 minut, możesz bardzo dużo zrobić. Nie czekaj aż będziesz miał godzinę, bo nigdy możesz nie mieć godziny czasu – mówił. On wypełnił swoje powołanie życiowe, przez pracę. ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec Rektor PWT we Wrocławiu
 Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama