NIEDZIELA legnicka

legnica

katolicka szkoła podstawowa w nowej siedzibie
Od marca br., uczniowie legnickiej Katolickiej Szkoły Podstawowej, rozpoczęli naukę w nowym budynku szkolnym. Dotychczas, przez ponad 12 lat, korzystano z wynajmu pomieszczeń na terenie innej szkoły.

 

O wydarzeniu tym, poinformowano podczas konferencji prasowej 15 marca br., w której uczestniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, z dyrektorem szkoły i osobami zaangażowanymi w różne dzieła, związane z powstaniem tego miejsca.

 

- Wyrażam moją radość i wdzięczność, wszystkim, którzy się w to dzieło angażują, zarówno od strony całej koncepcji jak i organizacji. Dziękuję ks. dyrektorowi i tym którzy zabiegali o wszystkie potrzebne środki, rozwiązania organizacyjno-techniczne, aż do prac tych materialnych, budowlanych. Wszystkim wyrażam wdzięczność i życzę, by ta placówka służyła kształtowaniu człowieka. Bo na bazie tego właściwie uformowanego człowieka, otwartego, jest możliwe projektowanie przyszłej wizji wspólnoty. A wspólnota, to jedność ludzi świadomych swojej odrębności, oraz różnorodności, a jednocześnie wezwanych do tego, by w imię jedności z drugimi, tworzyć wspólnotę w byciu obok siebie i ze sobą, w byciu razem – mówił podczas konferencji Biskup legnicki,

 

Po ustanowieniu w 1992 r. diecezji legnickiej, w latach 90-tych, pierwszemu biskupowi legnickiemu Tadeuszowi Rybakowi, przyświecała myśl, aby w diecezji powstało także muzeum diecezjalne. Stąd też pozyskano ten obecny budynek w 1998 r., od skarbu państwa, z puli tzw. mienia poradzieckiego, po opuszczeniu Legnicy przez stacjonujące tu wcześniej wojska Armii Radzieckiej. Budynek został wstępnie zabezpieczony przed dewastacją i wykonano pierwsze konieczne prace remontowe. Kolejny biskup legnicki Stefan Cichy, podjął w 2010 r. decyzję o przekazaniu budynku na rzecz legnickiej parafii pw. Św. Rodziny. W tej parafii, istniała już powołana w 2006 r. do życia Katolicka Szkoła Podstawowa, wynajmując pomieszczenia w miejscowej szkole samochodowej – te fakty przypomniał kanclerz kurii ks. Józef Lisowski.

 

W kolejnych latach przygotowano projekt przebudowy i rozbudowy tego obiektu, z przeznaczeniem na pomieszczenia nowej siedziby szkoły. Wartość inwestycji obliczono na ponad 5,5 mln złotych. Pozyskano dotacje, a wkład własny wyniósł ponad 1,8 mln złotych.

W końcu podjęto prace remontowo-budowlane, które trwały od lipca 2017 do listopada 2018 r. Ostatnie miesiące, obejmowały prace wykończeniowe i wyposażenie placówki.

 

- Dziś dziękuję za to wszystko Panu Bogu i ludziom, że doprowadziliśmy do szczęśliwego końca ten projekt – mówił podczas konferencji dyrektor szkoły, ks. Bronisław Kryłowski - Zaczynaliśmy działalność szkoły w 2006 roku od 12 uczniów na poziomie „O”, w klasie I i IV. Było więcej nauczycieli niż uczniów. Dziś, mam tych uczniów 220, a nowa siedziba szkoły, pomieści ich 252. Dziś mamy 16 klas, a od nowego roku będzie ich 18, ponieważ mamy cały ciąg szkoły podstawowej z klasami a,b. Zatrudniamy 32 osoby. Zatrudniliśmy firmę ochroniarską, aby podnieść bezpieczeństwo uczniów. Dbamy nie tylko o rozwój intelektualny dzieci, ale także duchowy. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach dodatkowych. To też owocuje ich udziałem i zdobywaniem nagród w licznych konkursach, zawodach czy turniejach.

 

O siedzibie nowej szkoły, można powiedzieć że spełnia trzy warunki: jest nowoczesna, zapewnia bezpieczeństwo, oraz dba o rozwój powierzonych sobie uczniów.

 

Realizacja powstała dzięki realizacji Projektu, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Szkołę Podstawową i Gimnazjum Katolickie przy ul. Szewczenki 1 w Legnicy”.

 

 

Tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski, Legnica
 

15032019_1721


Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama