NIEDZIELA legnicka

legnica

Jubileusze u św. Józefa w Zgorzelcu
Dzień 1 maja 2020 r., przeżywany był w parafii pw. św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu, nie tylko jako dzień odpustu, ale także jako dzień jubileuszu 30. lecia erygowania parafii i 20. lecia konsekracji kościoła .

 

Uroczystości przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, a koncelebransami byli proboszcz i wikariusze parafii oraz dziekan dekanatu.

Ze względu na panujące jeszcze obostrzenia epidemiologiczne, w Eucharystii wzięła udział niecała 100. osobowa grupa wiernych, reprezentująca prawie 9. tysięczną społeczność parafialną.

 

- Przybywasz Ekscelencjo do naszej wspólnoty parafialnej, aby razem z nami cieszyć się wzrostem życia duchowego, przeżywając dzień odpustu, w roku 30. lecia erygowania parafii i jubileuszu 20. lecia poświęcenia tego kościoła. Witając ciebie księże Biskupie, proszę byś swoją obecnością, modlitwą i błogosławieństwem ogarnął nas wszystkich, przytulił do ojcowskiego serca z miłością i każdą najmniejszą kropelkę ludzkiego istnienia, połączył z z oceanem kochającego Boga – mówił witając Pasterza diecezji ks. Franciszek Molski proboszcz parafii.

 

- Dziękuję za powitanie, usytuowanie nas w tej liturgii, czasie, historii, kiedy obchodzimy wspomniane rocznice, w okolicznościach które są niekoniecznie takie sprzyjające temu wszystkiemu, co mogłoby nas radować. Ale oddani Bogu, przez wstawiennictwo św. Józefa wiemy że istnieje jeszcze inna radość z poznawania Bożego zamysłu i przeżywania go.

Kierujemy do Pana Boga modlitwę dziękczynną, za lata istnienia tej wspólnoty parafialnej, która jest owocem wysiłku wielu ludzi, odpowiadających na natchnienia Boże, na Jego łaskę. Prosimy też o to, byśmy przeżywali ten czas jako czas łaski. Czas, który mimo trudności jeszcze bardziej nas jednoczy. Stajemy w postawie pokory, ucząc się od św. Józefa, gotowości pełnienia woli Boga – mówił biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski podczas uroczystości.

 

W wygłoszonej homilii, również nawiązał do tych rocznic, a także wysiłków podjętych na przestrzeni lat przez wielu ludzi, zmierzające do wybudowania świątyni i pobudzania życia duchowego parafii.

- Ta wspólnota mimo różnych trudności, miała właściwego orędownika – Św. Józefa, dobrego gospodarza, robotnika, sługę Planu Bożego. I w tym znaczeniu oddajemy mu dzisiaj szczególną cześć, prosząc Boga abyśmy my mieli w sobie jak najwięcej tego ducha św. Józefa – mówił ksiądz Biskup.

- Niech cała ta uroczystość jednoczy nas, niech będzie hołdem wobec Boga i wobec każdego, kto na miarę swoich możliwości odpowiada na dar Boży. Obyśmy w tej wspólnocie parafialnej, w murach tego kościoła, przeżywali łaskę spotykania „Tego, który Jest”. Jest nie od nas, ale dla nas. A św. Józef potrafił służyć Jezusowi, żeby ostatecznie był wydany dla nas w Swojej Tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania. Jest też patronem dobrej śmierci, czy też dobrego oddania się w ręce Boga. Prosimy by jego wstawiennictwo nas wspomagało – życzył Biskup legnicki.

 

Ponieważ w uroczystości mogła uczestniczyć tylko ograniczona liczba uczestników, Msza św. była transmitowana „on line”.

 

Z historii parafii

Starania o powstanie nowej parafii, w nowej części miasta, podjął w 1978 r. ks. prałat Jan Kozak, ówczesny proboszcz parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu. Udało mu się uzyskać pozwolenie i rozpoczęła się budowa dwupoziomowej świątyni, według projektu mgr arch. Wojciecha Kurowskiego, mgr arch. Aliny Niedźwiedzkiej-Kurowskiej, mgr inż Jana Niedźwiedzkiego, oraz projektanta konstrukcyjnego mgr inż. Wojciecha Marszałka.

Bryła kościoła nawiązuje do katedry pw. Najśw. Maryi Panny w Tokio. Stąd wjeżdżając do Zgorzelca nie trudno ją zauważyć. Jest to budowla założona na rzucie romboidalnym, o wysokości 22 metrów.

 

W dniu 26.10.1981 r., przez ówczesnego arcybiskupa wrocławskiego Henryka Gulbinowicza został położony kamień węgielny, który pochodzi z wykopalisk wokół Grobu św. Piotra z Rzymu.

 

Dwa lata później, 09.11.1983 r. również abp Henryk Gulbinowicz, poświęcił dolny kościół pod wezwaniem św. Barbary, konsekrował ołtarz i erygował stacje Drogi Krzyżowej.

Utworzenie nowej parafii dokonało się Dekretem Metropolity Wrocławskiego, wtedy już kardynała Henryka Gulbinowicza, dnia 25.06.1990 r.

Na przełomie lat 1999 i 2000 zostało wykonane prezbiterium w kościele górnym wg projektu mgr inż. arch. Andrzeja Mikuły.

Wolą pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka, kościół św. Józefa Robotnika został też ustanowiony jednym z kościołów Odpustu Jubileuszowego 2000 r.

Natomiast w dniu 01.05.2000 r. ówczesny biskup legnicki Tadeusz Rybak poświęcił kościół św. Józefa Robotnika i konsekrował ołtarz.

Inicjatorem powstania parafii był ks. prał. Jan Kozak (+ 1989).

Kolejnymi zaś proboszczami w parafii byli: ks. Józef Sabaś 1990-91: ks. Stanisław Potocki 1991-96; ks. Kazimierz Pietkun 1996-2019: ks. Franciszek Molski 2019

 

 

Tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski
Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama