NIEDZIELA legnicka

legnica

Jubileusz Solidarności „ZG Lubin”
Uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Wojciecha w Lubinie, upamiętniła 40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” ZG Lubin. Uroczystości,  odbyły się w niedziele Chrztu Pańskiego tj. 12 stycznia.
- Dziś obchodzimy rocznicę powstania „Solidarności” Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Kopalni Lubin. Tej Solidarności, która swój sposób działania oparła na dekalogu. To jest wpisane w statut Związku Zawodowego „Solidarność” i to jest podstawa naszego działania. Dziś w imieniu wszystkich członków „Solidarności”, proszę o modlitwę za nasze rodziny, za Solidarność, abyśmy tak jak nasz duchowy przewodnik, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, który ciągle nas uczył i powtarzał „zło dobrem zwyciężaj” konsekwentnie to czynili – mówił tuż przed rozpoczęciem Mszy św. Bogdan Nuciński, przewodniczący NSZZ Solidarność O/ZG Lubin.
 Eucharystii, sprawowanej w intencji rodzin i członków „Solidarności”, w przewodniczył bp senior Stefan Cichy. W homilii, ksiądz Biskup nawiązując do Ewangelii, mówił o Chrzcie Świętym, który przypomina nam wejście w tajemnicę Chrystusa, a także przypomniał historię „Solidarności”.
- Nie przeciw komukolwiek, ale ku dobru wspólnemu - to zadanie zawarte w programie Jezusa. Wszystkim czynić dobrze, dbać o dobro wspólne. Dlatego ciągle trzeba nam przypominać początki i do nich wracać, mimo wszystkich trudności, które przez lata się pojawiały. Dziękując Panu Bogu za to, iż 40 lat temu powstała „Solidarność”, chcemy jednocześnie prosić, aby jej członkowie byli wierni temu co zostało postawione na początku jako zadanie, przed tymi którzy chcieli i chcą ja tworzyć. To dzisiejsze święto to szczególne święto „Solidarności”. Pan Jezus solidarny z nami. Wstępując w wody Jordanu stał się solidarny z ludźmi. On nie potrzebował oczyszczenia był bez grzechu ale chciał pokazać jak bliski jest nam, abyśmy na co dzień też byli solidarni z Nim, nie tylko przy ołtarzu uczestnicząc we Mszy św., ale także na co dzień w szkole, pracy, w biurze czy gdziekolwiek jesteśmy. Bądźmy wiec ludźmi którzy realizują etykę solidarności – mówił Ksiądz Biskup
W rocznicowych uroczystościach wzięło udział wielu zaproszonych gości, a wśród nich duchowieństwo miasta Lubina, wraz z kapelanem Solidarności ks. Marianem Kopko, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, członek zarządu województwa dolnośląskiego Tymoteusz Myrda, oraz władze miejskie i powiatowe.
Proboszcz parafii, ks. Krzysztof Krzyżanowski, podziękował wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę. - Eucharystia jest dziękczynieniem. W to dziękczynienie dzisiaj włączona jest wielka uroczystość jubileuszu 40. lecia Solidarności. Ona zawsze szła wartościami Bożymi, bo Solidarność wiedziała czym jest dar Pana Boga w prawdzie, sprawiedliwości, uczciwości, o którą nieraz trzeba było walczyć. Wdzięczność składam Panu Bogu za to, że mogliśmy tutaj, przy tym ołtarzu składać Najświętszą Ofiarę Jego Syna, wspominając powstanie i życie Solidarności do dziś, modląc się o przyszłość – powiedział na zakończenie uroczystości ks. Krzyżanowski.
 Po Mszy św. zgromadzeni w świątyni, wysłuchali koncertu pieśni religijno-patryjotycznych, w wykonaniu Macieja Wróblewskiego.
 
Tekst i foto: Monika Łukaszów


Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama