NIEDZIELA legnicka

legnica

II rocznica śmierci bpa Tadeusza Rybaka
W dniu 7 marca 2017 r., nad ranem, zmarł pierwszy biskup legnicki Tadeusz Rybak. W bieżącym roku, obchodzimy więc 2 rocznicę jego śmierci.
 
Jego życiowa pielgrzymka, zakończyła się po długiej chorobie, w okresie, kiedy już od 12 lat przebywał na emeryturze. Swoją posługę jako pierwszy biskup legnicki, pełnił w latach 1992-2005. To jemu, jako biskupowi pomocniczemu wrocławskiemu, papież Jan Paweł II zlecił zarząd nowo utworzoną diecezją legnicką, powołaną do życia 25 marca 1992 r.  Mając doświadczenie we wcześniejszej pracy jako wrocławski biskup pomocniczy (od 1977 r.), znając księży w archidiecezji, a tym samym w nowo utworzonej diecezji legnickiej, zaprosił niektórych z nich do współpracy, przy tworzeniu nowych struktur duszpasterskich i instytucjonalnych. Rozpoczynając od powołania do życia Caritas diecezjalnej, poprzez kurię, Wyższe Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne, przez inicjowanie diecezjalnych wydarzeń duszpasterskich, nawiązywanie relacji z przedstawicielami różnych środowisk, troskę o powierzone dziedzictwo materialne i duchowe, przyczyniał się do codziennego wzrostu nowej diecezji legnickiej. Pomocą w tym dziele były też odbywające się w diecezji peregrynacje (pierwszą z nich, były nawiedziny Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej już w sierpniu 1992 r), kongresy, sympozja, uroczyste obchody lat Jubileuszowych, a szczególnie doprowadzenie do nawiedzin diecezji przez świętego już dziś papieża Jana Pawła II. To były momenty pogłębiające i wzmacniające wiarę mieszkańców diecezji,   ich integrację i poczucie wspólnoty.
 
Za to wszystko, dziękowali przed dwoma laty podczas uroczystości pogrzebowych w Legnicy przedstawiciele różnych środowisk. Jedną z tych osób, był ks. prał Robert Kristman, obecnie proboszcz katedry, a wcześniej długoletni i zarazem pierwszy Notariusz Kurii. - Nasze odniesienie do bpa Tadeusza było jak do ojca, bo on był naszym ojcem. Bo czuliśmy jego ojcowską miłość. Czy to wtedy kiedy wzywał nas „na dywanik”, czy też wtedy kiedy autentycznie interesował się naszymi parafialnymi i osobistymi wydarzeniami – mówił ks. Kristman – Był pilny, odpowiedzialny, dokładny, wymagający, ale też czuły i wyrozumiały. W swojej pamięci zachowam go przede wszystkim, jako przykład niezachwianej, wielkiej miłości do Kościoła świętego, wyrażanej w całkowitym oddaniu wspólnocie Kościoła legnickiego i posłuszeństwu Ojcu świętemu.  
 
Śp. Biskupa Tadeusza, przyszło nam żegnać niemalże w przededniu srebrnego jubileuszu diecezji (obchodzony był 25 marca 2017 r.). Odszedł, zostawiając nam, Kościołowi legnickiemu, dar swojej modlitwy i cierpienia. Ci którzy byli przy jego śmierci, wspominali że jednymi z ostatnich słów bpa Tadeusza były słowa; „Dziękuję i wszystkim wam błogosławię”.
 
Obchodząc 2 rocznicę Jego śmierci, ofiarowując dar modlitwy, życzymy, aby tak jak miał w swoim zawołaniu biskupim dewizę: „Per Christum – in Spiritu – ad Patrem”, przez Chrystusa Najwyższego Kapłana, w Duchu Świętym, znalazł miejsce w domu Boga Ojca w niebie.
 
tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski

(Artykuł w Niedzieli legnickiej nr 09/2019 r)


Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama