NIEDZIELA legnicka

legnica

Górnicze święto w Lubinie
Tradycyjnie także w bieżącym 2019 r., w dniu 4 grudnia, górnicy i pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. wraz ze swymi rodzinami, świętowali dzień ich Patronki – św. Barbary. Uroczystości odbyły się w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Lubinie. Przewodniczył im biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

 

Wśród koncelebransów obecni byli także; biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński, legnicki biskup pomocniczy Marek Mendyk, biskup senior Stefan Cichy oraz grono księży, reprezentujących instytucje diecezjalne oraz parafie sąsiadujących ze sobą diecezji. Wśród nich, obecny był dotychczasowy proboszcz parafii, a obecnie jej senior ks. Wiesław Migdał.

 

Wszystkich przybyłych powitał obecny proboszcz parafii ks Piotr Zawadka, a o odprawienie Mszy św. w intencji braci górniczej i ich rodzin, a także tych, którzy zginęli na stanowiskach pracy, poprosił Prezes Kombinatu Marcin Chludziński.

 

- Wszyscy potrzebujemy Bożego światła. Tak jak potrzebuje go górnik, niosąc w ręku czy na hełmie lampę, która oświeca miejsce jego pracy. Potrzebujemy światła Ducha Świętego i wstawiennictwa świętych, wśród których jest św. Barbara. Troszczą się oni o nas, by nie tylko udało nam się wiele zrobić, osiągnąć, ale abyśmy wydobywali z nas samych to, co jest istotne – mówił biskup legnicki w swojej homilii.

 

Przypomniał że grono patronów górników jest trochę szersze. Najczęściej wspominamy św. Barbarę, ale są nimi także np. św. Florian, św. Kinga czy też św. Klemens. Zatrzymując się przy tej postaci, ksiądz Biskup przypomniał że Klemens I był trzecim następcą św. Tradycja chrześcijańska podaje, że Klemens został wygnany z Rzymu na dzisiejszy Krym, gdzie w kopalniach wśród ok. 2000 chrześcijan-skazańców głosił naukę Chrystusową, za co został skazany przez cesarza na śmierć i wrzucony do Morza Czarnego z kotwicą u szyi.

 

- Ci patronowie, pokazywali jedno. To co zostało wyrażone w dzisiejszym psalmie responsoryjnym: „cenna jest w oczach Pana, śmierć jego wyznawców”. Jako górnicy wydobywacie wielkie ilości rudy miedzi. Ale zawiera ona tylko niewielki jej procent. Potrzebna jest jej przeróbka, by wydobyć to co jest cenne.

- Obyśmy również umieli wydobyć z naszego życia to, co jest cenne dla Pana Boga. Życzę by wszystko, co przeżywamy w związku ze świętem św. Barbary, co się dokonuje w naszych myślach kiedy klękamy do modlitwy, kiedy słuchamy Słowa Bożego, żeby to wszystko pomagało nam wydobywać z naszego życia to, co istotne. A wtedy całe nasze życie będzie miało głęboki sens i będzie też powodem do radości i szczęścia.

 

Liturgię uświetnił śpiew Męskiego Chóru Górniczego, a w jej przebieg zaangażowali się przedstawiciele górników. Uroczystości towarzyszyła też Górnicza Orkiestra Dęta. Wśród darów ołtarza, przekazanych na ręce księży Biskupów, symbolizujących pracę górników, znalazły się m.in. lampka górnicza i grudka rudy miedzi.

 

Wśród wydarzeń towarzyszących uroczystości, znalazł się także moment pod pomnikiem inż. Jana Wyżykowskiego w Lubinie, jako Ojca Polskiej Miedzi. Złożone zostały kwiaty i wieńce przez parlamentarzystów, zarząd i delegacje oddziałów KGHM, spółek z grupy kapitałowej, związki zawodowe, samorządowców, delegacje uczelni, szkół, organizacji i placówek noszących jego imię.

 

 

 

Tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski

PS.
Relacja z wydarzenia w wydaniu prasowym, w nr 50/2019 Niedzieli legnickiej
Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama