NIEDZIELA legnicka

legnica

Dzień Skupienia Katechetów w Krzeszowie
Tradycyjnie już od kilku lat w ostatnią sobotę sierpnia (31 VIII 2019), na progu nowego roku szkolnego i katechetycznego odbył się dzień skupienia dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych w diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym w Krzeszowie. Dni skupienia są jednym ze stałych punktów formacji duchowej i intelektualnej katechetów.


Spotkanie rozpoczęło się od Adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie katecheci mieli okazję wysłuchać konferencji, którą wygłosił ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik - dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat wykładu brzmiał: „Reforma systemu edukacji jako wyzwanie dla katechezy i szkolnego nauczania religii”. W swoim wystąpieniu ukazał, jakie obecnie problemy i wyzwania stają przed polską szkołą i katechezą. Zachęcał katechetów, aby w szkole dawali dobre świadectwo i szukali nowych środków i sposobów przekazywania Ewangelii.

Proponowane przez Wydział Katechetyczny konferencje zawsze nawiązują i omawiają najważniejsze aktualne zagadnienia z zakresu nauczania religii w szkole. Odbył się także koncert organowy w ramach letnich koncertów w Krzeszowie.

W samo południe wszyscy uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup senior Stefan Cichy. We Mszy świętej uczestniczył również ks. bp Marek Mendyk, który jest zawsze obecny na dniach skupienia dla katechetów.

W swojej homilii biskup Cichy mówił na temat Matki Bożej Dobrej Nadziei. Podkreślał, że cnota nadziei jest potrzebna w trudnych chwilach, i że to właśnie nadzieja daje siły, aby pokonywać wszelkie trudności.

Na zakończenie Mszy świętej miał miejsce akt zawierzenia i oddania się katechetów Matce Bożej Łaskawej.

Ponadto, ks. dr Jarosław Kowalczyk Dyrektor Wydziału Katechetycznego, wraz z księżmi biskupami podziękowali za wieloletnią pracę katechetyczną katechetom, przechodzącym w tym roku na emeryturę. Odbyło się również posłanie nowych katechetów, którzy po raz pierwszy rozpoczną, wraz z nowym rokiem szkolnym, pracę w szkołach i przedszkolach.

Po Mszy Świętej na wszystkich uczestników czekał gorący posiłek. Była też okazja do spotkania się z dawno nie widzianymi kolegami i koleżankami, oraz możliwość skorzystania z nowej oferty wydawnictw i zaopatrzenia się w pomoce katechetyczne.

Po przerwie odbyło się wystąpienie ks. dr Piotra Kota rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Ksiądz rektor zapoznał katechetów z dokumentem dotyczącym ochrony dzieci i młodzieży w diecezji legnickiej, który wszedł w życie 1 lipca 2019 r.

Po wystąpieniu ks. rektora był czas na najważniejsze komunikaty Wydziału Katechetycznego, a Dzień skupienia zakończył się koronką do Bożego Miłosierdzia i udzieleniem błogosławieństwa przez ks. bp. Marka Mendyka.

W dniu skupienia udział wzięło 319 katechetów świeckich i sióstr zakonnych z całej diecezji legnickiej. Kolejne takie spotkanie odbędzie się za rok.

Tekst i foto: © katecheta Paweł Zadrożny
Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama