NIEDZIELA legnicka

legnica

Dziękczynienie Biskupa Seniora
Rezydujący w Diecezji legnickiej biskup senior Stefan Cichy, przeżywa w bieżącym roku jubileusz 55. lecia święceń prezbiteratu, oraz 20. lecia konsekracji biskupiej. Z tej okazji 12 września 2018 r., w legnickiej parafii Matki Bożej Królowej Polski, przewodniczył dziękczynnej Mszy św. Uroczystość połączono także z obchodem jego imienin.

 

Swoje dziękczynienie za przeżywane jubileusze, biskup Stefan Cichy przeżywał w gronie 11. biskupów: biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, arcybiskupa wrocławskiego Józefa Kupnego wraz z biskupem seniorem abp. Marianem Gołębiewskim, biskupa świdnickiego Ignacego Deca, biskupów seniorów z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej: bpa Stefana Regmunta, bpa Adama Dyczkowskiego, bpa Pawła Sochy, oraz biskupów pomocniczych: Adama Bałabucha ze Świdnicy, Jacka Kicińskiego CMF z Wrocławia, Adama Wodarczyka z Katowic i legnickiego bpa pomocniczego Marka Mendyka.

 

Swoją modlitwą towarzyszyli Jubilatowi: jego rodzina i przyjaciele, przedstawiciele duchowieństwa, zgromadzeń zakonnych i wiernych.

 

Witając wszystkich przybyłych, biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia i działalności dostojnego Jubilata. Zwrócił też uwagę na jej szczególny rys: - Od początku swego kapłańskiego życia, nasz jubilat angażował się w sprawy liturgiczne i to cechowało całą jego pracę duszpasterską jak i dalsze studia, oraz prace dydaktyczne i naukowe – mówił.

 

Wymienił też szereg inicjatyw swego poprzednika, które podjął w diecezji legnickiej. Należą do nich m.in.: poświęcenie 15 kościołów i kaplic, powołanie szeregu instytucji diecezjalnych, erygowanie sanktuarium Krzyża św. w Jeleniej Górze, sanktuariów Maryjnych w Dąbrowicy, Wojcieszowie, Wilkowie i Złotoryi; utworzenie Diecezjalnej Szkoły Stałego Lektora i Akolity;

Kongresy Rad Parafialnych i Rodzin, powołanie do życia Uniwersytetu III Wieku, Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. W tym czasie 3 kościoły otrzymały tytuły Bazyliki Mniejszej: w Jeleniej Górze, Bolesławcu i Legnickim Polu. Jubilat odwiedził też prawie wszystkie parafie podczas wizytacji kanonicznych, zwołał I Synod Diecezjalny i I Diecezjalny Kongres Eucharystyczny.

 

- Osobiście dziękuję też księdzu Biskupowi za wspieranie mnie jako następcy i za wielką gotowość służenia pomocą. Za to wszystko dziękujemy Panu Bogu i świętym Patronom dostojnego Jubilata. Polecamy w modlitwie osobę księdza biskupa Stefana, życząc mu długich dni życia i owocnej posługi w Kościele Chrystusowym – życzył Biskup legnicki.

 

Homilię wygłosił metropolita wrocławski abp Józef Kupny, który jest jednym z sześciu wychowanków biskupa Cichego, z czasów kiedy był rektorem Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Do tego grona należy obecny na uroczystości także bp Adam Wodarczyk z Katowic.

On również zwrócił uwagę, na niektóre wydarzenia z życia biskupa Stefana, a mówiąc o nich stwierdził: - Te fakty z życia Jubilata, wskazują na to, że jest on biskupem całym sobą zanurzonym w świat Boski i ziemski. Integrujący w swoim życiu te dwie rzeczywistości. Po to jest nam dana ta dzisiejsza uroczystość, obchodzone wspomnienie Najśw. Imienia Maryi, Jubileusze biskupa Stefana, byśmy przypomnieli sobie dokąd zmierza nasze życie. Byśmy spojrzeli w niebo, na Boga, na naszą Matkę. Potem trzeba nam wrócić do tego, w czym zostaliśmy przez Boga postawieni, w bardzo konkretnym celu.

 

Nawiązał też do ewangelicznego opisu Wniebowstąpienia Pana Jezusa, po którym uczniowie jeszcze długo wpatrywali się w niebo.

- Życie biskupa, kapłana, ucznia Chrystusa, przebiega pomiędzy twardym stąpaniem po ziemi a wpatrywaniem się w niebo. Widać to także w posłudze biskupa Stefana. Cała jego działalność: naukowa, dydaktyczna, formacyjna i duszpasterska to było twarde stąpanie po ziemi, stanowiło głębokie wejście w sprawy tego świata, pokonywanie trudności, a z drugiej strony, musiał ciągle patrzeć w niebo. Stamtąd czerpać siły do wypełniania swych licznych zadań. Tam szukać pomocy i natchnienia do wypełniania woli Bożej. Musiał wpatrywać się w niebo, aby sprawdzać kierunek w którym podążał – mówił o Jubilacie abp Kupny.

 

- Dzisiaj po 55. latach od święceń kapłańskich, po 20 latach sakry biskupiej wyraźnie widać, że pomimo zanurzenia w sprawy tego świata, nasz Jubilat nie stracił z oczu nieba. Trudno też zliczyć tych, których do nieba doprowadził, z którymi jest na drodze do nieba, którym przybliżył znajomość słowa Bożego, którym pomógł to słowo zrozumieć, ukochać i według niego żyć. Trudno zliczyć też tych wszystkich, w których zapalił miłość do liturgii, którym pozwolił tę liturgię lepiej rozumieć, poznać. Drogi Jubilacie. Oddałeś się bez reszty Chrystusowi, po to, by czynić Go obecnym we współczesnym świecie. Twoja obecność i posługa w Kościele legnickim, jest znakiem dla wiernych, znakiem obecności Chrystusa, ma walor ewangelizacyjny. I za to ci wszyscy serdecznie dziękujemy – dodał metropolita wrocławski.

 

A składając życzenia w imieniu metropolii mówił: - Drogi Jubilacie. Do tych wszystkich życzeń, które w ostatnich dniach przyjmujesz i będziesz jeszcze przyjmował, pragnę dołączyć życzenia od całej metropolii wrocławskiej. Niech Ten, który cię wybrał do głoszenia Ewangelii, i któremu tyle lat wiernie służysz, udzieli ci łaski zdrowia, długich lat życia, oraz wszelkich łask potrzebnych do wypełnienia misji pasterskiej. Ale przede pozwoli ci doświadczyć swojej bliskości i miłości. Ad multos annnos.

 

Jubilat odebrał także życzenia od duchowieństwa i zgromadzeń zakonnych które złożył legnicki biskup pomocniczy Marek Mendyk oraz magdalenka s. Wiesława Kopij CSMM, a ze strony osób świeckich reprezentanci Akcji Katolickiej państwo Jaśkowscy.

 

Biskup Senior, złożył też swoje podziękowanie za pamięć o nim, modlitwę i składane życzenia.

- Wielokrotnie już dzisiaj, z racji Jubileuszu padało tu słowo „dziękuję”. Ja też pragnę to słowo powiedzieć jeszcze raz, a właściwie trzy razy, tak jak kiedyś kard. Meisner na swoim jubileuszu powiedział: jest zimno, bo jest grudzień, więc wszystkim za wszystko dziękuję, dziękuję, dziękuję.

Ja także dziś dziękuję bp. Kupnemu za wygłoszoną homilię, dziękuję księżom biskupom, wszystkim księżom, siostrom zakonnym, przedstawicielom rodziny, przyjaciołom. Raz jeszcze chcę też powiedzieć dziękuję, za modlitwy zanoszone w mojej intencji przed 5. laty. Lekarze wiedzą że było ze mną bardzo ciężko. Dwa razy jedną nogą byłem już na tamtej stronie, ale Pan Bóg jeszcze czegoś chce ode mnie i pozwala mi żyć.

 

Biskup Stefan Cichy, jest drugim biskupem legnickim w historii utworzonej w 1992 roku diecezji legnickiej. Pełnił tą funkcję w latach 2005-2014. Po przejściu na emeryturę, zamieszkał w domu księży emerytów w Legnicy, ale jest też częstym gościem w Szklarskiej Porębie, wśród gór które lubi. Mimo kłopotów zdrowotnych, podejmuje ciągle zadania duszpasterskie. Ma jeszcze pewne obowiązki w Episkopacie Polski i trochę pisze: - tak więc na nadmiar czasu nie mogę narzekać – mówi biskup Cichy.

 

Tekst i foto: © Ks. Piotr Nowosielski

Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama