NIEDZIELA legnicka

legnica

Droga krzyżowa po Kalwarii krzeszowskiej
W Wielki Piątek, znów ożywa krzeszowska Kalwaria. Tego dnia odbywa się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w której biorą udział parafianie i przybyli goście. W bieżącym roku, tą modlitewną 200 osobową grupę tworzyli starsi i dorośli, a także młodsi i najmłodsi. Były osoby indywidualne i całe rodziny. Rozważania prowadził ks. Jarosław Górecki.

 

Wielkopiątkowe nabożeństwo, odbywa się z wykorzystaniem istniejących stacji Wielkiej Krzeszowskiej Drogi Krzyżowej, rozsianych po Krzeszowie i okolicy.

 

Powstała ona z inicjatywy opata Bernarda Rosy, po jego pielgrzymce do Włoch w 1661 r. Po rozmowach ze śląskim mistykiem Angelusem Silesiusem, w latach 1672 - 81 zostały wzniesione plenerowe kaplice z drewna i w konstrukcji fachwerkowej. Zostały one rozmieszczone według tzw. ,,miar jerozolimskich”, czyli tak, jak w Ziemi Świętej. W latach 1703 - 22 opat Dominik Geyer zamienił te nietrwałe stacje, na obecne, murowane kaplice.

 

Kalwaria liczy 33 stacje, dzieląc się na dwie części - Via Captivita (Droga pojmania, Stacje I- XV) i Via Crucis (Droga krzyża, Stacje XVI- XXXIII).

Wyposażeniem kaplic zajęli się artyści będący na usługach opactwa. 6 obrazów wykonał Willmann, a pozostałe wykonano według jego szkiców. Większość pozostałych obrazów wykonał Marcin Leistritz oraz anonimowy malarz z czeskiego Vrchlabi.

 

Jako swoisty przewodnik po tej drodze krzyżowej, stworzono Krzeszowski modlitewnik pasyjny, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1682 r. Autorem tekstów w książce byli opat Rosa i Angelus Silesius, który to ułożył pieśni. Ozdobą modlitewnika były miedzioryty, do których szkice wykonał Michał Willmann. Łączyły się one z obrazami w kaplicach, tworząc unikalną, barokową koncepcję wędrówki duszy przez mękę Chrystusa.

W roku 2013 został wydany reprint tej książki, w polskim tłumaczeniu, która opisana jest jako: „Bolesna Droga Miłości, to jest, Droga Krzyżowa, na którą na ziemi, u końca swojego życia, przez smutek i udrękę, z miłością i cierpieniem, dla zbawienia świata, dobrowolnie wstąpił – Droga Prawda i Życie – to jest z miłości do ludzi wcielony Bóg Chrystus Jezus, kiedy był gotów umrzeć żałosną śmiercią na górze Kalwarii na Krzyżu”. Książka ta, jest dostępna w Sanktuarium i może posłużyć do osobistego odprawienia tego nabożeństwa.

 

Sanktuarium podczas przygotowań do odpustu 15 sierpnia, w ramach triduum przed odpustem, organizuje to nabożeństwo, z możliwością przejścia wszystkich stacji. Wtedy trwa ona ponad 3 godziny. Misterium Wielkopiątkowe, wykorzystuje generalnie drugą część Kalwarii, czyli Via Crucis.

Uczestnicy włączali się w to nabożeństwo m.in., przez niesienie krzyża, lub też prowadzenie modlitwy. Byli reprezentantami róznych zawodów, środowisk oraz pokoleń.

 

Tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski
Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama