NIEDZIELA legnicka

legnica

Dożynki diecezjalne i wojewódzkie
Tegorocznym miejscem Dożynek diecezjalnych a zarazem wojewódzkich, stał się Gryfów Śląski. Msza św. dziękczynna, została odprawiona w południe, 9 września, pod przewodnictwem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, a po niej po uroczystym korowodzie, rozpoczęła się część artystyczna.

 

W uroczystości wziął udział także biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Waldemar Pytel, organizatorzy tego wydarzenia z Cezarym Przybylskim Marszałkiem województwa Dolnośląskiego i Burmistrzem Miasta Olgierdem Poniźnikiem na czele, wójtowie i przedstawiciele sołectw, delegacje rolników z wieńcami dożynkowymi, mieszkańcy miasta i Gminy, goście z Polski i zza granicy, oraz wiele innych osób.

 

Przybywających na plac przed kościołem parafialnym, witał jak zawsze z humorem Burmistrz Miasta. Przedstawiając poszczególne delegacje i osoby biorące udział w tym wydarzeniu.

Natomiast w świątyni, powitał wszystkich obecnych proboszcz miejsca ks. dziekan Krzysztof Kurzeja.

 

- Jesteśmy zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, by razem z Nim i przez Niego, składać Bogu Ojcu dzięki za plony, za zdolność pracy, za wszystko co jest związane z rolnictwem, hodowlą, pszczelarstwem, działkami, za to, co jest związane z naszym życiem. Dlatego stajemy w postawie pokory, prostoty, przed Bogiem, któremu składamy dziękczynienie w tej Eucharystii, uznając także nasze grzechy i wyzwalając w sobie gotowość wychodzenia ku woli Pana Boga – mówił podczas Eucharystii Biskup legnicki.

 

Nawiązując zaś, do odczytywanego tego dnia słowa Bożego, apelował o ludzi prawych, prawego sumienia. Zachęcał też do dziękczynienia składanego Bogu za tegoroczne plony i całe nasze życie, a także by umieć otworzyć się na słowo Boga i umiejętnie je słuchać.

- Dzisiejsza liturgia wzywa nas do tego, byśmy się uczyli słuchania – mówił ksiądz Biskup - To jest jeden z przejawów tego że nie jesteśmy panami, ale jesteśmy w całym naszym życiu – i tym osobistym i społecznym – sługami. Sługa musi słuchać. Oczywiście są różne szczeble tej ludzkiej hierarchii, w organizacji społeczeństwa, ale my jako wierzący i tutaj zebrani, wiemy że słuchamy Jedynego Pana, który objawia swoją wolę na różne sposoby. Właśnie przez takie czy inne wydarzenia, przez słowo które ostatecznie jest Jezusem Chrystusem w Słowie Wcielonym, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał, wyraża się też, przez te ludzkie rozporządzenia. Kiedy przed chwilą z Księgi Powtórzonego Prawa słyszeliśmy te ważne słowa: „Słuchaj Izraelu, niczego nie dodawaj, niczego nie ujmuj, żebyś był w tej ziemi którą ci dałem” - to jest konstytucja chrześcijańskiego życia. Dzisiaj też wiemy jakie są problemy ze zrozumieniem Konstytucji. Ja nie wchodzę na to pole. Wiemy że jako wierzący, mamy jedną konstytucję: Dekalog i Ewangelię. Dekalog oświecony światłem Ewangelii.

 

Podkreślił też ważną rolę rolników w społeczeństwie i odzyskania niepodległości. Wszystkich też zawierzył Maryi, tej, która wydała najdoskonalszy Owoc swego życia.

Pobłogosławił także przywiezione wieńce dożynkowe, w których, obok elementów religijnych, obecna była także tematyka narodowościowa.

 

Po Mszy św., w uformowanym korowodzie, uczestnicy przeszli 1111 metrów – jak informował Burmistrz miasta, do miejsca, gdzie odbyła się druga część uroczystości, obejmująca obrzęd dożynkowy z „Misterium chleba” w wykonaniu zespołu „Łużyczanki” z Pobiednej, występ Zespołu „Podgórzanie”, ogłoszenie wyników na najładniejszy wieniec dożynkowy, oraz czas na zabawę i koncerty zaproszonych zespołów.

 

Tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski

Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama