NIEDZIELA legnicka

legnica

Bp Marek Mendyk biskupem świdnickim
We wtorek, 31 marca 2020 r.,w południe, Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła nominację przez Ojca Świętego Franciszka, bpa Marka Mendyka biskupem diecezjalnym w Świdnicy.


Tym samym,pełniący dotychczas w diecezji legnickiej funkcję biskupa pomocniczego, biskup Marek Mendyk zastąpi odchodzącego na emeryturę dotychczasowego, pierwszego biskupa świdnickiego Ignacego Deca. 


Bp Marek Mendyk swoje rodzinne korzenie ma w obecnej diecezji świdnickiej. Urodził się 18 marca 1961 roku w Głuszycy koło Wałbrzycha. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Głuszycy, dalszą naukę podjął w Technikum Chemicznym  w Żarowie.


W 1981 r., po zdaniu egzaminu maturalnego, wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Po odbyciu formacji duchowej i intelektualnej, ukończył studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, uzyskując w 1987 r. tytuł magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1987 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. 


Po święceniach, w latach 1987-1991, pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. 


Następnie podjął studia w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie: katechetyka. Studia ukończył w 1995 roku obroną pracy doktorskiej pod tytułem: „Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II”. 


Po ustanowieniu przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku diecezji legnickiej został do niej inkardynowany. Pełnił w niej m.in. funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej i wykładowcy katechetyki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Legnicy. 


W latach 2001-2005 był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego ds. studiów, a w latach 2002-2006 – dyrektorem Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego.


Od roku 2004 wchodził w skład Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. 


W diecezji pełnił również funkcję wizytatora ds. nauczania religii i koordynatora fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. 


W 2008 roku został mianowany przez biskupa legnickiego diecezjalnym duszpasterzem osób niepełnosprawnych, oraz opiekunem duchowym Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry „Sursum Corda” w Legnicy. 


2 czerwca 2002 r., otrzymał godność prałata – kapelana honorowego Ojca Świętego.


24 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prał. Marka Mendyka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Święcenia biskupie przyjął 31 stycznia 2009 roku w katedrze legnickiej z rąk biskupa legnickiego Stefana Cichego.

A obecnie, od 31 marca 2020 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem świdnickim.


Księdzu biskupowi składamy najlepsze życzenia, wypraszając w modlitwie potrzebnych Bożych łask na dalsze lata jego pasterskiej posługi. 

Tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski 

 

Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama