NIEDZIELA legnicka

legnica

Biskup Senior ukończył 80 lat
W dniu 30 marca, 80. rocznicę urodzin, obchodzi biskup senior diecezji legnickiej Stefan Cichy. Jubileusz obchodził w gronie rodziny, licznego grona duchowieństwa, oraz przedstawicieli różnych środowisk z diecezji.

 

Mszy św. w legnickiej katedrze, przewodniczył sam Jubilat, w gronie kilkunastu księży biskupów którzy przybyli na uroczystość z metropolii wrocławskiej, Katowic, Zielonej Góry, Opola, Gliwic i Görlitz. Był także obecny Biskup Eparchii Wrocławsko - Gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

 

- Dokonania księdza Biskupa w tej diecezji, to cały ciąg trwałych wydarzeń które są zapisanie i pozostaną jako trwałe znaki. Dzisiaj, ksiądz Biskup jako senior, dalej wiernie służy swoją posługą diecezji. Życzę, żeby to dzisiejsze przeżywanie jubileuszu, było kolejnym elementem umacniającym we wdzięczności i w oddawaniu Bogu chwały, w społeczności Kościoła - mówił biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, składając swoje życzenia.

 

Homilię wygłosił legnicki biskup pomocniczy Marek Mendyk. Nawiązując do odczytywanego tego dnia Słowa Bożego, zwrócił uwagę, że uczy nas ono poznawania Boga i siebie samego. - Wszystkim Pan Bóg daje możliwość doświadczenia tego, co odczuwał i myślał celnik z dzisiejszej Ewangelii. To droga dochodzenia do autentycznej pokory, na której Bóg pomaga nam zrozumieć, że jest o wiele większy od naszego serca i zawsze nam przebacza – mówił bp Mendyk.

Przypomniał też drogę życiową biskupa Jubilata, w tym szczególnie czas jego posługiwania jako drugiego biskupa legnickiego w latach 2005-14. Jako jeden z celów które postawił wtedy przed sobą, była nie tylko dbałość o piękno liturgii, ale przede wszystkim zachęcanie wiernych do czynnego i świadomego udziału w Eucharystii. Zwołał i zakończył I Synod Diecezjalny, który przyniósł też szereg nowych inicjatyw, m.in. peregrynację obrazu św. Józefa, czy coroczne rekolekcje „Lectio Divina”. Szczególnym jego dziełem był Kongres Eucharystyczny, który zbiegł się z osobistym doświadczeniem choroby i cierpienia przez Jubilata.

Kaznodzieja, posłużył się też swoistym katalogiem cech, wspomnień i życzeń związanych z Jubilatem, który powstał w oparciu z przedstawicielami wiernych i duchowieństwa. Zadawał im pytanie: słyszysz Bp Stefan Cichy i co myślisz? Odpowiedzi były różnorodne np.: każde spotkanie z Bp Stefanem to wydarzenie; chętnie dzieli się swoją mądrością; umie słuchać; chętnie nawiązuje relacje; modlitwa i spotkania z ludźmi są dla niego istotą życia; umie patrzeć na człowieka w kategoriach jego możliwości; ma poczucie i jest mistrzem dobrego humoru; ma dystans do siebie; budzi zaufanie i poczucie bliskości; do cierpiących mówi tak, jakby opatrywał ich rany i nie boi się włączyć w to odrobiny humoru.

- Ekscelencjo, to mówią siostry zakonne, księża, ludzie świeccy. Dzisiaj kiedy obchodzimy twoje 80. urodziny, życzymy i modlimy się; Niech Pan Bóg umacnia na długie lata i prosimy, byś się nie zmieniał. Pełni wdzięczności, zapewniamy o naszej serdecznej modlitwie, przywołując Matkę Bożą Łaskawą. Niech będzie dla ciebie Orędowniczką i Wspomożycielką. Ad multos Annos. – mówił bp Marek Mendyk

 

- Od czasów mojej młodości, a potem przez lata studiów, lata działalności duszpasterskiej, jako rektor seminarium, potem biskup pomocniczy diecezji katowickiej i jako biskup legnicki, a teraz na emeryturze, stale doświadczałem i doświadczam wielkości Pana Boga i Jego wielkiej dobroci. Ukończenie 80. roku życia to okazja, by razem z wami, podziękować Panu Bogu i wszystkim ludziom, którzy mi na tej drodze towarzyszyli i towarzyszą. Serdeczne „Bóg zapłać” – mówił Jubilat

 

Życzenia złożyli też przedstawiciele duchowieństwa i świeckich. Życzenia wypowiedział proboszcz katedry ks. prał. Robert Kristman. Wśród podarunków znalazła się księga jubileuszowa, przygotowana przez legnickie środowisko naukowe, poświęcona jego osobie. Jubilatowi wręczył ją ks. prof. Sławomir Stasiak.

 

Tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski
Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama