NIEDZIELA legnicka

legnica

Biskup legnicki poświęcił kościół w Kamiennej Górze
Niedziela 21 października, była dniem poświęcenia kościoła pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze. Świątynię wzniesioną w latach 1994-2000, poświęcił biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

 

- Wyrażamy wdzięczność naszemu księdzu biskupowi Ordynariuszowi diecezji za to, że dokona poświęcenia wybudowanego przez nas kościoła. Cieszymy się bardzo, że doczekaliśmy tego dnia, kiedy nasz trud, owoc wyrzeczeń i ofiary zostanie uwieńczony sakralizacją tego obiektu, a księdzu Biskupowi przekazujemy symboliczny klucz do tego kościoła – mówili przedstawiciele parafian, prosząc o poświęcenie świątyni.

 

Pokropienie wodą święconą, liturgia Słowa Bożego, namaszczenie i okadzenie ołtarza i murów kościoła, zapalenie światła oraz złożenie Najświętszej Ofiary na poświęconym i namaszczonym świętym olejem ołtarzu, składają się na przebieg tego wydarzenia. Całości dopełnił śpiew liturgiczny, animowany przez dwoje parafian.

 

- Jesteśmy tu zgromadzeni, aby dokonać poświęcenia tej budowli, tego kościoła, wzniesionego trudem mieszkańców, wiernych tej parafii, proboszcza, wszystkich księży którzy tu pracowali od samego początku, aż do tej chwili, że możemy dzisiaj powiedzieć: „dzieło jest po ludzku skończone”. Oddajemy, poświęcamy tę budowlę Bogu i wspólnocie wiary. Składam podziękowanie wszystkim, którzy włożyli tutaj swój trud, pieniądze, swoją myśl; wszystkim specjalistom, wykonawcom. Jesteśmy w budynku, który po to stoi, żeby dokonywała się tutaj prawda świątyni Bożej, anie tylko w tym budynku, ale i w tych, którzy będą się tu gromadzić, aby słuchać słowa Bożego, by rozumieć znaki które z polecenia Jezusa Kościół ustanowił, by były komunikowaniem łaski Boga, jako sakramentu. Będziemy tutaj się gromadzić, po to, by przyjmować zamysł Boży, ducha Bożego, w odniesieniu do całego naszego życia, dać się formować, przemieniać, byśmy nie byli tylko ludźmi z tego świata, lecz mogli już partycypować w życiu Boga, w życiu wiecznym. O tym mówią nam wszystkie dzisiejsze modlitwy – mówił w wygłoszonej homilii Biskup legnicki.

 

Nawiązując do odczytanego słowa Bożego, zwrócił uwagę na to, aby słowo Boże było właściwie, poprawnie czytane w zgromadzeniu liturgicznym, aby przyniosło zbawienny skutek. - Jesteśmy tutaj nie po to żeby coś „od- czytać”, „od- prawić”, ale po to by słuchając, patrząc na znaki przeżywać naszą przemianę. W naszym myśleniu, w naszych relacjach, w naszej wspólnocie, mamy tworzyć świątynię Pana. Tu, Pan chce budować w nas w Duchu Świętym świątynię, jedność, wspólnotę mimo wielu różnic między nami. Bo Panu Bogu na jednym zależy, byśmy byli na obraz Tego, który nas umiłował, do tego stopnia, że oddał za nas swoje życie – mówił ksiądz Biskup.

 

Proboszcz parafii, ks. Aleksander Siemiński, dziękując księdzu Biskupowi za pobłogosławienie świątyni, przypomniał początki powstania parafii, osoby i niektóre wydarzenia związane z budową kościoła. - Bogu niech będą dzięki. Poświęcenie to nie jest zakończenie wszystkiego, ale jest to taka uroczystość, która przez swoją liturgię przypomina, zachęca, abyśmy bardziej za nią zatęsknili, abyśmy już tutaj przeżywali to, co nas czeka - daj Boże po dobrym życiu - w Królestwie Ojca Naszego. Bóg zapłać wszystkim – dziękował ks. Proboszcz.

 

 

Kościół pw. Najśw. Serca Pana Jezusa, jest trzecią świątynią, która znajduje się na jednym z Osiedli w Kamiennej Górze. Decyzję o powołaniu tej parafii w 1986 r. kard. Henryk Gulbinowicz. Pierwszym duszpasterzem został ks. Leopold Fit, a od 1.10.1988 r. ks. kan. Aleksander Siemiński. W dniu 24.10.1988 r. kard. Henryk Gulbinowicz ustanowił tu Samodzielny Ośrodek Duszpasterski.

W 1989 r. podjęto decyzję, o nadaniu parafii wezwania Najświętszego Serca Pana Jezusa. Natomiast 4.05.1991 r. bp. Tadeusz Rybak, uroczyście erygował powstałą parafię. Najpierw powstała tymczasowa kaplica. Od 1994 roku rozpoczęto budowę świątyni. W roku 1997, podczas wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II w Legnicy, poświęcony został kamień węgielny, który 21.09.2000 r. uroczyście wmurowano w ściany kościoła. Uroczystościom przewodniczył wtedy bp. Tadeusz Rybak. Architektura kościoła nawiązuje do podsudeckich budowli kościołów z dwoma zakrystiami. Jest usytuowany na skarpie, co wymagało też odpowiednich zabezpieczeń budowlanych. W wieży umieszczono 3 dzwony noszące imię: Najśw. Serca Pana Jezusa, Matki Bożej Krzeszowskiej i św. Jana Pawła II.

Poświęcenie kościoła, upamiętniać będzie okolicznościowa tablica, która została na końcu uroczystości odsłonięta przez proboszcza parafii, oraz Kanclerza kurii biskupiej ks. Józefa Lisowskiego, a pobłogosławił ją Biskup legnicki.


 

Tekst i foto: © ks. Piotr NowosielskiNiedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama