NIEDZIELA legnicka

legnica

Biskup legnicki o świętości
W Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 XI 2018 r., biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski odprawił Mszę św. w katedrze, przy grobach pochowanych w niej osobach pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka i pierwszego proboszcza kościoła ustanowionego w 1992 r. jako katedry, ks. inf. Władysława Bochnaka.

 

Nawiązując do obchodzonej tego dnia uroczystości, Biskup legnicki mówił: - Obchodzimy dziś Uroczystość Wszystkich Świętych, tych którzy zostali przeniesieni z tej rzeczywistości ziemskiej, do rzeczywistości Bożej. To także uroczystość całego Kościoła, także tych, którzy są w drodze do świętości, albo przeżywają swoją świętość jako przynależność do Jezusa Chrystusa. Uznajemy to, co w nas jest obce Bogu i wyrażamy naszą wolę, by w nas się dokonywała ta przemiana, która się dokonała w naszych braciach, którzy nas uprzedzili w drodze z Jezusem Chrystusem do Boga Ojca.

 

W wygłoszonej homilii, przypomniał na czym polega istota świętości. - Mamy różne wyobrażenia o świętości, ale to wszystko jest niedoskonałe, jeśli nie ma w centrum tego odniesienia, że świętość jest to całkowita przynależność do Boga. Oderwanie się od siebie.

 

Nawiązując do odczytywanych tego dnia w liturgii czytań, zwrócił uwagę że świętość, to odmienność od świata. Przywołując m.in. słowa błogosławieństw, wygłoszone przez Jezusa, stwierdził że jest to zarys, kontury świętości, w jakich się ona dokonuje.

- Jeśli to zestawimy czasem z naszymi takimi czy innymi wyobrażeniami, w których często patrzymy z naszego punktu widzenia, może to być szokujące. Czy ja, przy moim wysiłku dochodzenia do jakiejś doskonałości, świętości, akceptuję ten program który daje Jezus Chrystus? Czy zazwyczaj chcę budować moją świętość po swojemu? - pytał Kaznodzieja – Jest to wielkie pytanie. Bo ten program który daje Jezus, nie jest wymyślony przez człowieka, nie jest też fikcją, lecz jest zrealizowany w Jezusie Chrystusie, i chce się spełniać w tych, którzy wierzą. Jest dawany człowiekowi przez obwieszczenie Ewangelii. Że to, może się stać w tym, który uwierzy., kto przyjmie Jezusa Chrystusa jako Pana, kto pozwoli się prowadzić Duchowi Świętemu – mówił Biskup legnicki.

 

Na zakończenie proboszcz świątyni, ks. prał Robert Kristman, poprosił Biskupa legnickiego o modlitwę za zmarłych, których ciała są pochowane w murach katedry, oraz w jej pobliżu. Wśród pochowanych osób w katedrze, znajdują: pierwszy biskup legnicki Tadeusz Rybak, a także pierwszy proboszcz katedry ks. inf. Władysław Bochnak.

Ta modlitwę, Biskup legnicki odmówił w miejscu poświęconym osobom wymienionych Zmarłych, których ciała spoczywają w krypcie katedralnej.

 

Tekst i foto: © ks. Piotr Nowosielski

Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama